Poprzednia

ⓘ Kategoria:Telekomunikacja w Polsce
                                               

PLI CBD

PLI CBD – system mający na celu stworzenie i utrzymanie połączenia pomiędzy Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz sprawną wymianą informacji pomiędzy istniejącymi jednostkami systemowymi sieci telefonicznej w Polsce. Aplikacja ta umożliwia szybkie zlokalizowanie miejsca, z którego wykonano połączenie na numery alarmowe i skraca czas szybkiego reagowania służb zobowiązanych do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jej drugą funkcją jest zapewnienie możliwości sprawnego przenoszenia numerów telefonicznych od jednego operatora ...

                                               

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne – polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz w innych ustawach.

                                               

Prefiks (telekomunikacja)

Prefiks – element numeracji telefonicznej wykorzystywany w schematach wybierania numerów telefonów w celu przejścia na wyższy poziom numeracji. Wybieranie numeru krajowego powinno być poprzedzone wybraniem prefiksu krajowego, czyli cyfry ciągu cyfr oznaczającej przejście z poziomu numeracji strefowej na krajową. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny ITU zaleca, aby jako prefiksu krajowego używać cyfry 0. W niektórych krajach używane są inne prefiksy krajowe może nie występować w ogóle, np. w Polsce nie jest stosowany od 2010 r.: 8 – niektóre kraje poradzieckie 1 – kraje należące do NANP ...

                                               

Prefiks krajowy

Prefiks krajowy – jeden z dwóch prefiksów używanych w numeracji telefonicznej, wybierany przed krajowym numerem abonenta przy realizacji połączeń międzymiastowych/międzystrefowych). Oznacza przejście z poziomu numeracji strefowej na poziom numeracji krajowej. Stosowany jest w zasadzie w krajach, w których obowiązuje otwarty plan numeracji krajowej. W Polsce był używany do września 2010 r., przy czym od wprowadzenia zamkniętego planu numeracji krajowej nie pełnił żadnej roli był niepotrzebny. Zgodnie z zaleceniem ITU-T w większości krajów jest to cyfra "0 ”. W niektórych krajach używane są ...

                                               

Prefiks międzynarodowy

Prefiks międzynarodowy – element numeracji telefonicznej wybierany przed międzynarodowym numerem abonenta przy realizacji połączeń międzynarodowych. Oznacza przejście z poziomu numeracji krajowej na poziom numeracji międzynarodowej. Zgodnie z zaleceniem ITU-T w Polsce i większości krajów są to cyfry "00 ”. W niektórych krajach używane są inne prefiksy: 0011 – Australia 009 – Nigeria 119 – Kuba 001 – Mongolia 810 – kraje poradzieckie 010 – Japonia 011 – USA i Kanada i inne kraje należące do NANP 000 – Tanzania, Uganda 99x – Finlandia. Prefiksy międzynarodowe używane w przeszłości: 001 – Jap ...

                                               

Służba radiokomunikacyjna

Służba radiokomunikacyjna - termin wprowadzony przez Regulamin Radiokomunikacyjny, w polskim prawie telekomunikacyjnym oznaczający nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych.

                                               

Strefa numeracyjna

Strefa numeracyjna – w polskiej telefonii naziemnej obszar, na którym numery telefoniczne objęte są systemem numeracji skrytej i któremu w krajowej sieci telefonicznej przyporządkowano określony wskaźnik.

                                               

Telgam Mobile

Telgam Mobile – marka operatora komórkowego stworzona przez Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A. spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Firma ma siedzibę w Jaśle województwo podkarpackie. Sieć w 100% z kapitałem polskim. Oferuje usługi w modelu abonamentowym w ofertach na czas określony. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 37.

                                               

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. UKE zastąpił działający wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, którego z kolei poprzednikiem był Urząd Regulacji Telekomunikacji. Działające do 2000 r. Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna oraz Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa nie były organami regulacyjnymi, a jedynie pełniły funkcje kontrolne.

                                               

Urząd Regulacji Telekomunikacji

Urząd Regulacji Telekomunikacji – w latach 2000-2002 urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji Prezes URT jako organ regulacyjny w zakresie działalności telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej został ustanowiony przez Ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późn. zm. Prezes URT, jako organ administracji rządowej, łączył funkcje administracyjne wydawanie decyzji administracyjnych ...

                                               

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty – w latach 2002-2006 urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. URTiP zastąpił działający wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Prezes URTiP jako nowy centralny organ administracji rządowej został ustanowiony z dniem 1 kwietnia 2002 r. Utworzono go w miejsce, zniesionego z dniem 31 marca 2002 r. na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administ ...

                                               

Wojewódzkie Centrum Telekomunikacyjne w Poznaniu

Wojewódzkie Centrum Telekomunikacyjne – modernistyczny gmach Telekomunikacji Polskiej zlokalizowany przy wschodniej pierzei Alei Marcinkowskiego na pograniczu Starego Miasta i Centrum na osiedlu samorządowym Stare Miasto w Poznaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie starego budynku pocztowego i Muzeum Narodowego.

                                               

Zasoby orbitalne

Zasoby orbitalne – według określenia zawartego w polskim prawie telekomunikacyjnym, są to pozycje na orbicie geostacjonarnej lub orbity satelitarne, które są lub mogą być wykorzystywane do umieszczania sztucznych satelitów Ziemi przeznaczonych do zapewniania telekomunikacji. Polska jako kraj-członek Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU, na mocy decyzji Światowych Konferencji Radiokomunikacyjnych, uzyskała prawo do korzystania z dwóch pozycji na orbicie geostacjonarnej: pozycja dla satelity telekomunikacyjnego – 15.2ºE, pozycja dla satelity radiodyfuzyjnego przeznaczonego do roz ...