Poprzednia

ⓘ Kategoria:Telekomunikacja w Polsce
                                               

Telekomunikacja w Polsce

Telekomunikacja w Polsce – zliberalizowany i w dużym stopniu wolny, rynek usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez przedsiębiorstwa działające na terenie Polski. W związku ze zmianami ustrojowymi w Polsce zapoczątkowanymi w latach 90. XX wieku, rynek telekomunikacyjny przechodzi głębokie przeobrażenia odchodząc od monopolistycznej działalności Telekomunikacji Polskiej i umożliwiając dostawcom usług i infrastruktury pełną konkurencję.

                                               

"miasto-miasto”

"Miasto-miasto” – wspólna nazwa pierwotnych systemów automatycznej telefonicznej łączności międzymiastowej funkcjonujących w Polsce mniej więcej w latach 1964–1975. Systemy te powstawały w poszczególnych relacjach z jednego miasta do innego z zastosowaniem różnorodnych rozwiązań technicznych. Zwykle pierwszym miastem docelowym była Warszawa. Obowiązywała w nich bardzo chaotyczna numeracja. W określonym kierunku funkcjonowały różne numery kierunkowe z różnych miast początkowych. Na przykład numer kierunkowy w relacji Poznań-Warszawa był inny niż z Łodzi do Warszawy. Numery kierunkowe w tych ...

                                               

Krajowa częstotliwość wzorcowa

Krajowa częstotliwość wzorcowa – częstotliwość fali nośnej emitowanego, z nadajnika w Solcu Kujawskim, pierwszego programu Polskiego Radia. Częstotliwość ta wynosi 225 kHz i jej codzienne odchylenia od częstotliwości wzorcowej podawane są w formie komunikatu przez Instytut Łączności.

                                               

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości - dokument rządowy, w randze rozporządzenia, wydawany na podstawie polskiego Prawa telekomunikacyjnego określający przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych częstotliwości lub zakresów częstotliwości oraz ich użytkowanie. Częstotliwości mogą być użytkowane jako: cywilno-rządowe. rządowe; cywilne; Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości określa Rada Ministrów realizując politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, z uwzgl ...

                                               

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – jedyne w Polsce muzeum gromadzące eksponaty dokumentujące historię poczty, telekomunikacji i telegrafii na ziemiach polskich. Mieści się we Wrocławiu, w zabytkowym budynku Poczty Głównej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 1. Od 1988 r. jest członkiem ICOM oraz IATM.

                                               

Numery telefoniczne w Polsce

Format i schemat wybierania numerów telefonicznych w Polsce są określone przez ministra właściwego ds. informatyzacji w Planie numeracji krajowej. Numery telefoniczne w Polsce przydziela operatorom Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej UKE. Numery abonentów sieci stacjonarnej i ruchomej w Polsce mają jednolitą strukturę i długość 9 cyfr. Poszczególne cyfry numeru oznaczane są symbolami ABSPQMCDU, gdzie cyfry AB są wskaźnikiem strefy numeracyjnej WSN lub wyróżnikiem sieci telefonicznej WST, np. sieci ruchomej. Przyporządkowanie cyfr AB jako WSN dla poszczególnych stref numeracyjnych jest ...