Poprzednia

ⓘ Aleksander Janowski
Aleksander Janowski
                                     

ⓘ Aleksander Janowski

Aleksander Janowski – polski podróżnik, pionier krajoznawstwa, autor przewodnika Wycieczki po kraju, pedagog, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, urzędnik ministerialny w II RP.

                                     

1. Życiorys

Absolwent Szkoły Technicznej Kolejowej Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej przy ul. Chmielnej 88/90 w Warszawie.

Był jednym ze współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i prezesem towarzystwa w latach 1922-1929. Zajmował się badaniami polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i na Syberii. W latach 1900-1903 opublikował czterotomowy ilustrowany przewodnik po Królestwie Polskim zatytułowany Wycieczki po Kraju.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został urzędnikiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na stanowisku kierownika referatu oświaty pozaszkolnej, a później naczelnika Wydziału Oświaty Pozaszkolnej.

2 maja 1923 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1938 został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury za zasługi dla dobra polskiej kultury w ogóle. Zmarł po upadku powstania warszawskiego w Komorowie, a 18 października 1947 roku po ekshumacji został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu powązkowskim w Warszawie grób 52/53.

W Kielcach i Warszawie znajdują się ulice nazwane jego imieniem.

                                     

2. Trzy tezy krajoznawstwa

Swoje przemyślenia o krajoznawstwie podsumował w trzech tezach:

 • Z miłości do ziemi rodzinnej wypływa żądza jej uszczęśliwienia przez ofiarną służbę na każdym stanowisku społecznym i w każdej dziedzinie życia.
 • Praca krajoznawcza jest czynnikiem państwotwórczym i jako taka winna w społeczeństwie zyskać gorących wyznawców, którzy będą współtwórcami zbiorowego szczęścia i budowniczymi potęgi Ojczyzny.
 • Zbliżenie się do przyrody ojczystej budzi poczucie potęgi Ziemi Rodzinnej, zaś zbliżenie do ludu – miłość braterską i poczucie zbiorowości, mnożąc wielokrotnie siłę jednostki – w sumie zaś praca krajoznawcza daje otuchę i wiarę w siły państwa, budzi szlachetną dumę i podnosi godność narodową, kształtuje charaktery i dźwiga na wyższy poziom typ obywatela.
                                     

3. Wybrane publikacje

 • seria przewodników Wycieczki po kraju 1900-1908
 • Gopło 1908
 • Sielanka Kościuszki 1906
 • Podole 1908
 • X ciekawszych wycieczek po kraju 1904
 • Pierwiastek narodowy w nauczaniu geografji 1915
 • Kto ty jesteś? 1918
 • Kochaj Kościuszkę! 1917
 • Nasza ojczyzna 1919
 • Położenie geograficzne Warszawy 1916
 • Duch Warszawy: pogadanki krajoznawcze o Warszawie 1917
 • Nasze bogactwa kopalne 1919
 • Ziemia rodzinna 1913
 • Pogadanki krajoznawcze: podręcznik do początkowej nauki krajoznawstwa 1916
 • Nad polskiem morzem 1921
 • Warszawa 1920
 • Przykazania obywatelskie 1921
 • Własna ziemia 1921
 • Polacy w Ameryce 1922
 • Oświata Polaków za granicą państwa 1930
 • Nasz plac: opowiadanie dla dzieci 1931
 • Polska w krajobrazie i zabytkach 1930
 • Chrońmy przyrodę ojczystą 1935