Poprzednia

ⓘ Świątynia Independence
Świątynia Independence
                                     

ⓘ Świątynia Independence

Świątynia Independence – jedna ze świątyń należących do Społeczności Chrystusa. Służy jako dom modlitwy i ośrodek edukacyjny "poświęcony sprawie pokoju”. Świątynia góruje nad horyzontem miasta Independence, w stanie Missouri i wchodzi w skład kompleksu światowych władz Kościoła. Świątynia została wzniesiona przez Społeczność Chrystusa w odpowiedzi na objawienie przedstawione delegatom Światowej Konferencji w 1984 r. przez Prezydenta-Proroka Kościoła Wallace B. Smitha. Objawienie to stanowiło wypełnienie proroctw poprzednich Prezydentów Kościoła, w tym samego założyciela Ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, Josepha Smitha, Jr. głoszących, że świątynia Syjonu zostanie zbudowana w mieście Independence. Ceremonia dedykacyjna odbyła się 17 kwietnia 1994 r.

                                     

1. Charakterystyka

Świątynia została zaprojektowana przez amerykańskiego architekta – Gyo Obatę. Cechą charakterystyczną jest wysoka iglica ze stali nierdzewnej przypominająca spiralny szkielet łodzika. Projekt Świątyni oparty został o własności zarówno współczesnej, jak i tradycyjnej architektury religijnej i łączy osiągnięcia różnych kultur i tradycji świata. Wejście do Świątyni wiedzie przez specjalną bramę ze szkła wypełnionego witrażem, który upamiętnia pierwszą wizję założyciela Kościoła – Józefa Smitha, Jr. w Świętym Lesie. W następnej fazie wkracza się na spiralną Drogę Wiernych wykonaną z fakturowanego kamienia, która obwodzi Świątynię, łagodnie wznosząc się na wyższe jej poziomy. Drogę tę ozdabiają liczne dzieła sztuki oraz fontanna symbolizująca "wodę żywą”, o której nauczał Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 4:10, co pomagać ma wiernym w kontemplacji. W głównym sanktuarium świątyni znajduje się 1600 miejsc siedzących oraz organy wyposażone w 102 stopnie i 5685 piszczałek. W korytarzu wyjściowym, u wylotu spirali znajduje się wielka ściana witrażowa przedstawiająca ryż i pszenicę – "niwy białe, gotowe na żniwo” zob. Ewangelia Jana 4:35. Masywne drzwi wyjściowe wykonane z brązu, ozdabia złota pieczęć Kościoła, przedstawiająca lwa, baranka i dziecko z Księgi Izajasza 11:6 oraz napis "POKÓJ”. Szerokie schody wyjściowe wiodą na Plac Światowy, który pokrywa mapa świata wykonana z inkrustowanej cegły. Przed Świątynią wywieszone są flagi wszystkich państw świata, w których Kościół jest reprezentowany.

Świątynia Independence jest otwarta dla wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania, narodowości, płci czy przekonań. Została zaprojektowana w ten sposób, aby łączyć osiągnięcia kultur całego świata i służyć wszystkim ludziom, jako światowe centrum Kościoła. Każdego dnia roku o godzinie trzynastej odbywa się tu codzienna modlitwa o pokój. W Świątyni znajduje się także kaplica kontemplacyjna, zdobiona malunkami Jacka Garniera, które ukazują sposoby, w jaki udziela się osiem sakramentów Kościoła na całym świecie. Projekt kaplicy oparty jest na japońskich ogrodach medytacyjnych i służy potrzebom małych grup odwiedzających. W Świątyni Independence znajdują się także archiwa Kościoła, Szkoła Świątynna, kancelarie i biura światowych władz Społeczności Chrystusa, sale teatralne, gdzie wystawiane są dramaty oparte na Biblii i Księdze Mormona, a także muzeum historii Kościoła oraz sklep. Świątynia Independence stała się popularną atrakcją turystyczną stanu Missouri, z możliwością wynajęcia przewodnika dla zwiedzających. Każdego roku ok. 60 tys. osób odwiedza Świątynię.

                                     

2. Służba świątynna

Oprócz omówionej wyżej codziennej modlitwy o pokój, Świątynia Independence jest miejscem udzielania sakramentów i obrzędów Ewangelii w obrządku Społeczności Chrystusa. Nie praktykuje się w niej żadnych tajemniczych rytuałów, jak ma to miejsce w świątyniach mormonów, a nabożeństwa są otwarte dla wszystkich. Świątynię uważa się za symbol światowej misji Kościoła i nawiązanie do historii Świętych w Dniach Ostatnich oczekujących nadejścia pokojowego Królestwa Bożego i zbudowania świątyni w mieście Syjon. Świątynia Independence ma być zewnętrznym wyrazem zaangażowania Kościoła na rzecz Jezusa Chrystusa oraz stanowić architektoniczny symbol Społeczności Chrystusa.

                                     

3. Obszar świątyni

Lokalizacja Świątyni Independence bazuje na objawieniach Prezydentów Kościoła. Założyciel Ruchu Świętych w Dniach Ostatnich, Joseph Smith, Jr. otrzymał w 1831 r. objawienie, że świątynia Pańska i Nowe Jeruzalem Syjon zostanie zbudowane w miejscowości Independence. Obszar naznaczony przez proroka pod budowę świątyni, nazwany został "obszarem świątyni” i został wkrótce zakupiony przez Kościół. Członkowie Społeczności Chrystusa wierzą, że Świątynia Independence, jako jedyna zbudowana w obszarze świątyni, jest wypełnieniem tych proroctw.

Na obszarze świątyni znajduje się także Audytorium Społeczności Chrystusa oraz Centrum dla Gości z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Swoją siedzibę ma tu również niewielka grupa Świętych w Dniach Ostatnich, zwana jako Kościół Chrystusa – Obszar Świątyni, która wzniosła niewielką kaplicę.