Poprzednia

ⓘ Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
                                     

ⓘ Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym i wieczorowym na 3 kierunkach:

 • biotechnologia w zakresie: biotechnologia molekularna; biotechnologia medyczna; mikrobiologia stosowana,
 • ochrona przyrody w zakresie: ochrona różnorodności biologicznej.
 • biologia,

Prowadzi też studia podyplomowe:

 • podyplomowe międzywydziałowe studium nauczania przyrody,
 • podyplomowe studia ochrony środowiska,
 • podyplomowe studia w zakresie: mikrobiologia, higiena, środowisko,
 • podyplomowe studia prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych.
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu – biologia,

Daje również możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

                                     

1. Władze

 • Prodziekan ds. studiów − dr Piotr Borsuk
 • Prodziekan ds. finansowych − dr hab. Maciej Garstka, prof. UW
 • Dziekan − prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
 • Prodziekan ds. organizacji badań − prof. dr hab. Maria A. Ciemerych-Litwinienko
                                     

2. Struktura organizacyjna

 • Zakład Regulacji Metabolizmu
 • Instytut Biochemii
 • Zakład Biologii Molekularnej
 • Zakład Biochemii Roślin
 • Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin
 • Zakład Anatomii i Cytologii Roślin
 • Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin dawniej Zakład Fizjologii Wzrostu i Rozwoju Roślin
 • Zakład Biologii Systemów
 • Pracownia Fitotronowa
 • Pracownia Ekotoksykologii
 • Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin
 • Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska powstały po połączeniu Zakładu Botaniki Środowiskowej i Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody
 • Białowieska Stacja Geobotaniczna
 • Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji
 • Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej
 • Instytut Botaniki
 • Instytut Mikrobiologii
 • Zakład Wirusologii
 • Instytut Genetyki i Biotechnologii
 • Zakład Mikrobiologii Stosowanej
 • Zakład Genetyki Bakterii
 • Zakład Fizjologii Zwierząt
 • Zakład Ekologii
 • Zakład Hydrobiologii
 • Zakład Embriologii
 • Zakład Cytologii
 • Instytut Zoologii
 • Stacja Hydrobiologiczna w Pilchach
 • Zakład Paleobiologii i Ewolucji
 • Zakład Immunologii
 • Stacja Terenowa w Urwitałcie
 • Zakład Parazytologii
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej
 • Pracownia Dydaktyki Biologii
 • Pracownia Izotopowa
 • Pracownia Analizy Skażeń Środowiska
 • Samodzielne Pracownie
 • Ogród Botaniczny
 • Zwierzętarnia
 • Zielnik
 • Stacja Terenowa w Sajzach – zamknięta 1 października 2016