Poprzednia

ⓘ Eksternalizacja
                                     

ⓘ Eksternalizacja

Eksternalizacja – przekształcanie wiedzy ukrytej w dostępną. W trakcie tego procesu ukryta wiedza jednostki lub grupy przekształca się w wiedzę jawną i formalną. Informacje zebrane są wówczas w jednolitą i usystematyzowaną całość. Dzięki temu inni mogą korzystać z doświadczeń, ucząc się oraz doskonaląc.

                                     

1. Ekonomia i zarządzanie

Eksternalizacja jako przeciwieństwo internalizacji polega na przekazywaniu pewnych czynności poza przedsiębiorstwo. Jest to wpływ transakcji między dwiema stronami na trzecią stronę, która w tej transakcji nie uczestniczyła, przerzucenie części dotychczasowych zadań na inny podmiot. Częściowo pokrywa się z outsoursingiem, a częściowo z internacjonalizacją, choć procesy te stanowią odrębne teorie. Pokrewnym pojęciem w ekonomii są efekty zewnętrzne ang. externity. Eksternalizacja jest tendencją rosnącą.

Zarządzanie wiedzą

Przez eksternalizację rozumie się także w ramach teorii zarządzania wiedzą proces zapisu wiedzy posiadanej przez daną jednostkę przenoszenie wiedzy "z głowy” na inny, niezależny nośnik.

                                     

2. Psychologia i socjologia

Eksternalizacja jest to proces uzewnętrzniania przez jednostkę społeczną wcześniej zinternalizowanych czyli przyswojonych, uznanych za własne wartości i norm.