Poprzednia

ⓘ Michał Druri
                                     

ⓘ Michał Druri

W przedwojennej Warszawie zdał maturę, tam też ukończył studia farmaceutyczne. Po zmobilizowaniu w 1939 roku walczył w oddziałach obrony Warszawy, brał udział w powstaniu warszawskim.

W 1946 przeniósł się do Łodzi, gdzie już wcześniej mieszkała jego rodzina. Rozpoczął pracę w łódzkim przedsiębiorstwie farmaceutycznym "Cefarm”, w którym pracował przez cały czas, aż do przejścia na emeryturę w 1968.

                                     

1. Działalność krajoznawcza i przewodnicka

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK wstąpił w 1961. Zdobył uprawnienia przodownika Górskiej Odznaki Turystycznej GOT i Odznaki Turystyki Pieszej OTP oraz przewodnika miejskiego i terenowego po Łodzi, województwie łódzkim i województwach ościennych. Oprowadzał wycieczki po Polsce centralnej, również w języku rosyjskim. Oprowadził ponad 1000 wycieczek. Między innymi dla kolegów prowadzących wycieczki w języku rosyjskim zorganizował "Przedszkole pod samowarem”, którego celem było wzbogacenie słownictwa specjalistycznego i wymiana doświadczeń w zakresie specyfiki pracy z grupami zagranicznymi. W miejscu swojej pracy założył Koło PTTK – przy Zarządzie Aptek "Cefarm” w Łodzi i przez lata pełnił funkcje w Zarządzie Koła. W Oddziale Łódzkim PTTK pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łódzkiego Koła Przewodników. Po powołaniu Oddziału PTTK Łódź-Polesie był tam członkiem Zarządu.

Zmarł 4 grudnia 1987 roku w Łodzi. Spoczywa na cmentarzu prawosławnym na Dołach w Łodzi.

                                     

2. Odznaczenia

  • Złota Honorowa Odznaka PTTK
  • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945
  • Krzyż Partyzancki
  • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża
  • Krzyż Walecznych
  • Honorowa Odznaka miasta Łodzi
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki”
  • Medal za Warszawę 1939–1945