Poprzednia

ⓘ Kościół św. Michała Archanioła w Gdyni
Kościół św. Michała Archanioła w Gdyni
                                     

ⓘ Kościół św. Michała Archanioła w Gdyni

Kościół św. Michała Archanioła – zabytkowy kościół w gdyńskiej dzielnicy Oksywie. Jest to najstarszy budynek zarówno w Gdyni, jak i w całym Trójmieście.

                                     

1. Historia

Historia kościoła sięga roku 1224 gdy został ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka II. Powołana w roku 1253 przez biskupa Michała parafia obejmowała swoim zasięgiem obszar Kępy Oksywskiej i prawie całe terytorium administracyjne obecnej Gdyni. Z pierwotnej konstrukcji średniowiecznej do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie ściana zachodnia świątyni. W XIV wieku dokonano rozbudowy o wieloboczną część prezbiterium i o nawę boczną od strony północnej. W okresie wojen szwedzkich kościół został zniszczony i ograbiony z wyposażenia. Odbudowa świątyni nastąpiła w roku 1687, w tym samym roku kościół wzbogacił się o nową drewnianą wieżę zwieńczoną barokowym hełmem. W latach 1925-1927 przeprowadzono kolejną restaurację kościoła, kładąc tym razem szczególny nacisk na północną ścianę nawy głównej. W okresie II wojny światowej substancja budowlana świątyni uległa dwukrotnemu częściowemu zniszczeniu. Zniszczony kościół został odbudowany krótko po wojnie. Wewnętrzny układ architektoniczny nawiązuje do rozpowszechnionego w XIII i XIV wieku na Pomorzu Gdańskim stylu wiejskiego kościoła parafialnego.

We wnętrzu kościoła znajduje się neobarokowy ołtarz główny z 1930 r. oraz tablice pamiątkowe bł. ks. Władysława Miegonia, adm. Józefa Unruga i wiceadm. Jerzego Świrskiego. Na zewnętrznych ścianach świątyni w części podwieżowej po stronie północnej znajduje się tzw. Mały Panteon Marynarki Wojennej - ciąg spiżowych tablic polskich okrętów zatopionych podczas II wojny światowej: ORP Grom, ORP Orzeł, ORP Jastrząb, ORP Kujawiak, ORP Orkan, ORP Dragon oraz polskich okrętów zatopionych podczas wrześniowej obrony Wybrzeża. Panteon został poświęcony 29 maja 1983 r. W 1984 r. została odsłonięta tablica ku czci oficerów Marynarki Wojennej zamordowanych w okresie stalinizmu, w 1988 r. - marynarzy Flotylli Pińskiej i Flotylli Wiślanej.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła znajduje się stary cmentarz oksywski spoczywa tu m.in. Antoni Abraham, Bernard Chrzanowski oraz Anna Przybylska.