Poprzednia

ⓘ Senat (Czechy)
Senat (Czechy)
                                     

ⓘ Senat (Czechy)

Senat - izba wyższa czeskiego parlamentu. Tworzy go 81 przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, systemem większościowym. Kadencja trwa sześć lat, jednak co dwa lata następuje wymiana 1/3 senatorów. Przewodniczącym Senatu jest Miloš Vystrčil z ODS.

                                     

1. Historia

W historii Czech izba wyższa parlamentu po raz pierwszy pojawiła się w czasach istnienia I Republiki Czechosłowackiej. Został ustanowiony 29 stycznia 1920 r. i nawiązywać miał do tradycji ustrojowej takich państw jak Austro-Węgry, Francja czy Stany Zjednoczone. Liczył on 150 członków, którzy mieli być wybierani na 8-letnią kadencję spośród kandydatów, którzy ukończyli 45. rok życia. Pierwsze wybory miały miejsce w maju tego samego roku. Po zakończeniu II wojny światowej Senat został zlikwidowany.

Przywrócono go 16 grudnia 1992 r. w niepodległych Czechach na mocy nowej konstytucji. Pierwsze wybory do drugiej izby czeskiego parlamentu odbyły się w 1996 r.

                                     

2. Struktura

Senatorowie pracują w komisjach. Na czele izby stoi przewodniczący, który zajmuje drugie miejsce w państwie po prezydencie. Zastępuje go I wiceprzewodniczący oraz czterech wiceprzewodniczących, którzy tworzą Prezydium Senatu.

                                     

3. Wybory

Senatorowie wybierani są w wyborach większościowych w 81 okręgach jednomandatowych zwykłą większością głosów. Kandydaci na senatorów muszą mieć ukończone 40 lat. Nie muszą przynależeć do partii politycznych, ale aby kandydować muszą uzyskać 1000 podpisów pełnoletnich obywateli popierających ich start w wyborach oraz zapłacić kaucję w wysokości 20 tys. koron czeskich.

Kadencja Senatu wynosi 6 lat, przy czym co dwa lata odnawiana jest 1/3 składu. W pierwszych wyborach wybierani są senatorowie z okręgów 1, 4, 7. 79, dwa lata później z kolejnych okręgów: 3, 6, 9. 81, a następnie pozostali.

                                     

4. Członkowie

Po ostatnich wyborach z października 2018 roku, w skład senatu wchodzą przedstawiciele następujących ugrupowań:

  • ODS: 18 senatorów
  • STAN: 19 senatorów
  • SENÁTOR 21: 6 senatorów
  • KDU-ČSL: 15 senatorów
  • ČSSD: 13 senatorów
  • ANO: 7 senatorów
  • inne: 3 senatorowie.