Poprzednia

ⓘ Błąd materialny
                                     

ⓘ Błąd materialny

Błąd materialny – błąd we wnioskowaniu polegający na tym, że któraś z przesłanek uznanych przez nas za prawdziwą, w rzeczywistości jest fałszywa. Wniosek wnioskowania obarczonego błędem materialnym może być fałszywy.

Błędy materialne można popełnić w różnych typach wnioskowań, nie tylko w rozumowaniach dedukcyjnych. Szczególnie narażone są na nie wnioskowania entymematyczne, np. wnioskowanie:

                                     
 • błędu formalnego. Przykładem błędu formalnego może być następujące wnioskowanie: Zygmunt Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1990 błąd materialny
 • reklamy wprowadzającej w błąd Reklama kłamliwa fałszywa informacje w niej zawarte są fałszywe pod względem materialnym co do cech danego produktu
 • Dyjamentowski Józef Majnert Frank Abagnale fałsz intelektualny fałsz materialny fałszerstwo archeologiczne fałszowanie pieniędzy dezinformacja Protokoły
 • tych działań: zmian materialnych witch - craft bądź pozyskiwanie wiedzy nekromancja W części drugiej rozważany jest materialny charakter działań magicznych
 • uprawnioną do jego wystawienia. W przeciwieństwie do przestępstwa fałszu materialnego nie chodzi tu o każdy dokument, ale tylko o taki, którego sporządzenie
 • konstytucyjnego wyróżnia się dwa rodzaje immunitetu: materialny i formalny. Immunitet materialny oznacza trwałe wyłączenie spod przepisów sankcjonujących
 • dokładne położenie pozostaje nieznane, gdyż nie pozostał po nim żaden materialny ślad. Jedyne źródło pisane z okresu istnienia cmentarza wskazuje, że znajdował
 • miejsce podziałki. Powstały w ten sposób błąd odczytu nazywamy błędem paralaksy. Aby uniknąć występowania takiego błędu w niektórych miernikach w szczelnie
 • Żebranie proszenie w miejscu publicznym o dobrowolne wsparcie materialne bez oferowania czegokolwiek w zamian np. towaru lub uslugi Wykroczenie stanowi
 • niewłaściwe miejsce podziałki. Powstały w ten sposób błąd odczytu nazywamy błędem paralaksy. Błąd ten nie występuje przy urządzeniach z wskazówką świetlną
 • a nie wśród rzeczy materialnych Nie ufali faktom, byli wrogami empiryzmu. W empiryzmie szkoła marburska widziała największy błąd filozofii. Do przedstawicieli
 • Wicher w kampanii wrześniowej. Jak żyć z rakiem. Pomyślę o tym jutro? Błąd wysokieobcasy.pl. Via Medica: Rada Naukowa - Medycyna Paliatywna w Praktyce