Poprzednia

ⓘ Piotrowice koło Karwiny
Piotrowice koło Karwiny
                                     

ⓘ Piotrowice koło Karwiny

Piotrowice koło Karwiny – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Jest to druga pod względem liczby mieszkańców gmina w kraju bez praw miejskich. Przez gminę przepływa rzeka Pietrówka, która na jej obszarze uchodzi do Olzy. Na zachodzie sąsiaduje z Dziećmorowicami, na południu z Karwiną, na wschodzie i północy z Polską.

                                     

1. Podział administracyjny

Gmina Piotrowice koło Karwiny składa się z czterech części i gmin katastralnych:

 • Marklowice Dolne cz. Dolní Marklovice – położona we wschodniej części, na Wysoczyźnie Kończyckiej, ma powierzchnię 493.43 ha 24.1% obszaru gminy. W 2001 mieszkało tu 1371 osób.
 • Pierstna cz. Prstná – położona w północnej części gminy, na Płaskowyżu Rybnickim, ma powierzchnię 366.56 ha 17.9% obszaru gminy. W 2001 mieszkało tu 419 osób.
 • Zawada cz. Závada, gm. katastralna Závada nad Olší Zawada nad Olzą – położona w zachodniej części gminy, na Wysoczyźnie Kończyckiej, ma powierzchnię 304.11 ha 14.9% obszaru gminy. W 2001 mieszkało tu 734 osoby.
 • Piotrowice koło Karwiny – położona w centralnej części gminy, na Wysoczyźnie Kończyckiej, ma powierzchnię 882.89 ha 43.1% obszaru całej gminy. W 2001 mieszkało tu 1993 z 4517 osób zamieszkujących całą gminę.
                                     

2. Ludność

Według austriackiego spisu ludności z 1910 miejscowości Piotrowice koło Karwiny, Marklowice Dolne, Piersna i Zawada miały łącznie 3696 mieszkańców, z czego 3516 było zameldowanych na stałe, 3311 94.2% było polsko-, 148 4.2% niemiecko- a 57 1.6% czeskojęzycznymi, 3618 97.9% było katolikami, 36 1% ewangelikami, 4 0.1% kalwinistami, 36 1% wyznawcami judaizmu, zaś 2 osoby była innej religii lub wyznania.

W 2001 roku 16.2% populacji gminy stanowili Polacy, następnymi pod względem wielkości mniejszościami byli Słowacy 3%, potem Ślązacy 1.1% i Morawianie 0.4%.

                                     

3. Historia

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w 1335 roku, w sprawozdaniu z poboru świętopietrza diecezji wrocławskiej na rzecz Watykanu sporządzonego przez nuncjusza papieskiego Galharda z Cahors wśród 10 parafii archiprezbiteratu w Cieszynie jako villa Petri należy odrzucić datację pierwszej wzmianki na 1305 roku, gdyż w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis w okolicy nie występuje wieś o nazwie Petri villa. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach piastowskiego księstwa cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskiego przez Habsburgów wraz z regionem aż do 1918 roku w monarchii Habsburgów potocznie Austrii.

Miejscowa parafia katolicka pw. św. Marcina Biskupa i Wyznawcy musiała więc powstać przed 1335. Została ponownie wymieniona w podobnym spisie sporządzonym przez archidiakona opolskiego Mikołaja Wolffa w 1447 pod nazwą Petirsdorff.

W 1855 w Piotrowicach powstała stacja kolejowa na linii Kolei Północnej. W 1869 roku miejscowość liczy 903 mieszkańców.

Według austriackiego spisu ludności z 1910 miejscowości Piotrowice miały 1444 mieszkańców, z czego 1408 było zameldowanych na stałe, 1257 89.3% było polsko-, 115 8.2% niemiecko- a 36 2.5% czeskojęzycznymi, 1410 97.6% było katolikami, 20 1.4% ewangelikami a 14 1% wyznawcami judaizmu.

W 1920 miejscowość znalazła się w granicach Czechosłowacji jako Petrovice, w latach 1938-1939 w granicach Polski Zaolzie. W czasie kampanii wrześniowej zajęta przez wojska niemieckie i włączony do III Rzeszy. Wieś została wyzwolona przez Armię Czerwoną w 1945 roku i ponownie wróciła w granice Czechosłowacji. W 1952 połączono ją z Marklowicami Dolnymi, Pierstną i Zawadą i przemianowano na Piotrowice koło Karwiny.                                     

4. Zabytki w gminie

 • kaplica św. Jana Nepomucena z 1862 roku Závada
 • pomnik św. Wacława z 1929 roku Dolní Marklovice
 • kościół św. Marcina z 1789 roku Petrovice
 • krzyż kamienny z 1858 roku Petrovice
 • pomnik czechosłowackich pilotów Závada
 • pałacyk myśliwski w stylu empire wraz z parkiem angielskim z 1798 roku Prstná
 • Grupa posągów Piety
 • drewniany kościół p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1739 roku Dolní Marklovice
                                     

5. Turystyka

Przez miejscowość przechodzą trasy rowerowe:

 • "Szlak Zamków nad Piotrówką" – Kończyce Wielkie – Kończyce Małe – Zebrzydowice – Marklowice Górne – Marklowice Dolne – Pierstna – Piotrowice koło Karwiny – Skrbeńsko – Gołkowice 25 km
 • czeska trasa rowerowa nr 6097 – Marklowice Dolne – Karwina – Olbrachcice 18 km
 • trasa rowerowa gminy Piotrowice koło Karwiny 8.6 km
 • Żelazny Szlak Rowerowy 43 km

Użytkownicy również szukali:

...
...
...