Poprzednia

ⓘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
                                     

ⓘ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu – publiczna uczelnia zawodowa założona 1 lutego 2002 roku w Raciborzu na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2001 roku.

Szkoła kształci blisko 4 tysiące studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Oferuje kierunki kształcenia i specjalności o zróżnicowanym profilu, od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić również studia magisterskie. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Uczelnia finansowana jest przez dotację z budżetu państwa oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Władze 2015–2019

 • Prorektor ds. rozwoju i organizacji: dr Jakub Berezowski
 • Rzecznik prasowy: dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak
 • Kwestor: mgr Agnieszka Dereń.
 • Prorektor ds. studenckich: dr Paweł Strózik
 • Rektor: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ
 • Kanclerz: dr inż. arch. Janusz Faron
                                     

2. Poczet rektorów

 • od 2015 r.: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, prof. PWSZ - nauki techniczne, architektura
 • od 2007-2015 r.: dr hab. Michał Szepelawy, prof. PWSZ - nauki o kulturze fizycznej antropomotoryka
 • 2001-2007: prof. dr hab. Joachim Raczek - nauki o kulturze fizycznej teoria sportu
                                     

3. Struktura organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wchodzi aktualnie siedem instytutów, studium i biblioteka.

Studium Języków Obcych

Kierownik: mgr Alina Zimna

W Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu pracują lektorzy języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego.

                                     

3.1. Struktura organizacyjna Instytut Architektury

Architektura: Dyrektor: dr inż arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak Zastępca dyrektora: dr inż arch. Jarosław Figaszewski Edukacja Artystyczna: Zastępca dyrektora: dr Henryk Fojcik Instytut Architektury w PWSZ w Raciborzu przygotowuje studentów do pracy w zawodzie architekta. Zajęcia prowadzone są na profilu praktycznym. Studenci Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne. Przyszli architekci są również aktywnie zaangażowani w kształtowanie otoczenia miasta Racibórz, przygotowując projekty np. dla rozwoju Placu Długosza czy ulicy Długiej. W 2017 roku decyzją Senatu PWSZ w Raciborzu do Instytutu Architektury został dołączony kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
                                     

3.2. Struktura organizacyjna Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia

Dyrektor: dr Marcin Kunicki Zastępca Dyrektora: dr Danuta Nowosielska-Swadźba

Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu powstał 1 października 2004 roku. Równo rok później włączono w jego skład Zakład Wychowania Plastycznego z Grafiką Użytkową tym samym zmieniając nazwę Instytutu na Instytut Kultury Fizycznej i Sztuki. Kolejna zmiana miała miejsce 27 września 2006 roku, kiedy to decyzją Senatu Uczelni powrócono do dawnej nazwy i zmieniono strukturę organizacyjną tej jednostki dydaktycznej. W 2016 roku IKF uruchomił nowy kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja. W 2017 roku Senat PWSZ w Raciborzu podjął decyzję o uruchomieniu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, które zostało przyłączone do Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia.

                                     

3.3. Struktura organizacyjna Instytut Studiów Społecznych

Dyrektor: dr Dariusz Chojecki Zastępca dyrektora: dr Joanna Wróblewska-Jachna,

Instytut Studiów Społecznych został powołany do życia 2 października 2003 roku Z powodzeniem kształcąc na popularnych kierunkach takich jak: Administracja i Bezpieczeństwo Państwa.

                                     

3.4. Struktura organizacyjna Instytut Neofilologii

Dyrektor: doc. dr Daniel Vogel Zastępca Dyrektora: dr Monika Porwoł

Instytut Neofilologii PWSZ w Raciborzu składa się z 3 zakładów. Oferuje możliwość podjęcia studiów filologicznych oraz nauki języka obcego od podstaw. Instytut Neofilologii umożliwia kształcenie w ramach: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka czeskiego.

                                     

3.5. Struktura organizacyjna Instytut Techniki

Dyrektor: dr inż.Tomasz Czyszpak Zastępca Dyrektora: dr inz. Norbert Buba

Instytut Techniki i Matematyki PWSZ w Raciborzu powstał 27 września 2006 roku Działając jako Instytut Techniki kształci studentów na kierunku Automatyka i Robotyka. Od roku akademickiego 2019/2020 będzie dodatkowo kształcić na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

                                     

3.6. Struktura organizacyjna Studium Języków Obcych

Kierownik: mgr Alina Zimna

W Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu pracują lektorzy języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego.

                                     

3.7. Struktura organizacyjna Biblioteka

Kierownik: mgr Piotr Mucha

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu funkcjonuje od 1 lutego 2002 roku na bazie wcześniej gromadzonego księgozbioru Kolegium Nauczycielskiego. Jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. W Bibliotece gromadzone są zbiory piśmiennicze, audiowizualne i multimedialne dostosowane do specjalności prowadzonych przez uczelnię. Strukturę biblioteki tworzą:

 • Czytelnia Ogólna
 • Ośrodek Informacji Naukowej
 • Sekcja Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia Czasopism
                                     

4. Kierunki kształcenia

Od roku akademickiego 2019/2020 PWSZ w Raciborzu będzie oferować 11 kierunków studiów pierwszego stopnia studia licencjackie i inżynierskie oraz jeden kierunek magisterski:

Kierunki magisterskie

 • Pedagogika od roku akademickiego 2019/2020

Kierunki Inżynierskie:

 • Automatyka i Robotyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji od roku akademickiego 2019/2020

Kierunki licencjackie:

 • Pielęgniarstwo
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Filologia/języki obce: angielski, niemiecki, czeski
 • Turystyka i rekreacja
 • Administracja
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Pedagogika
                                     

5. Baza lokalowa i współpraca

Gmach główny uczelni zaczęto wznosić w 1935 r. z inicjatywy polskich organizacji w Niemczech dla żeńskiego gimnazjum polskiego. Budowla nie została wówczas dokończona z powodu sprzeciwu władz niemieckich. Dokończono ją w 1954 r. i przeznaczono na studium nauczycielskie.

PWSZ w Raciborzu kształci studentów na obszarze kampusu przy ul. Słowackiego 55, gdzie znajdują się obiekty dydaktyczne, biblioteka, dom studenta, hale sportowe, kryta pływalnia oraz biblioteka z czytelnią. Oprócz tego w posiadaniu PWSZ w Raciborzu znajduje się budynek Instytutu Architektury przy ul. Łąkowej w Raciborzu gdzie odbywają się studia Architektoniczne oraz Edukacji Artystycznej.

Wykładowcy uczący na PWSZ zazwyczaj prowadzą zajęcia także na innych uczelniach.