Poprzednia

ⓘ Order Czerwonej Gwiazdy
Order Czerwonej Gwiazdy
                                     

ⓘ Order Czerwonej Gwiazdy

Order Czerwonej Gwiazdy – radzieckie odznaczenie wojskowe ustanowione Uchwałą Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR z 6 kwietnia 1930.

5 maja 1930 został zatwierdzony statut orderu. W późniejszym czasie kilkakrotnie były wprowadzane zmiany i uściślenia do statutu, ostatnia zmiana miała miejsce w dniu 28 marca 1980, gdy zatwierdzono nową redakcję statutu.

Order Czerwonej Gwiazdy ustanowiony został dla nagradzania za bojowe zasługi w dziele obrony ZSRR oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zarówno w czasie wojny, jak i podczas pokoju.

                                     

1. Zasady nadawania

Orderem nagradzani byli żołnierze Armii Radzieckiej i Floty Wojennej, wojsk ochrony pogranicza oraz wojsk wewnętrznych, pracownicy organów Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego ros. NKGB, a także funkcjonariusze organów spraw wewnętrznych NKWD. Orderem mogli być również nagradzani żołnierze państw obcych.

Zgodnie ze statutem Orderem Czerwonej Gwiazdy nagradzano za:

 • za wzorowe wykonywanie zadań specjalnych oraz inne czyny bohaterskie dokonane w czasie pokoju
 • za zasługi w rozwoju nauki i techniki wojskowej, za zasługi w przygotowaniu kadr dla Sił Zbrojnych ZSRR
 • za zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności granicy państwowej
 • za męstwo i odwagę wykazane podczas wypełniania – w warunkach zagrożenia życia – wojskowych lub służbowych obowiązków
 • za osobiste męstwo i odwagę na polu walki, wspaniałą organizację i umiejętne dowodzenie w czasie działań bojowych
 • za zasługi w umacnianiu gotowości obronnej państw wspólnoty socjalistycznej
 • za duże zasługi w utrzymaniu wysokiej gotowości bojowej wojsk, poważne osiągnięcia w bojowym i politycznym przygotowaniu wojsk, opanowaniu nowej techniki bojowej oraz za inne zasługi w umacnianiu siły obronnej ZSRR
 • za zadanie przeciwnikowi poważnych strat w wyniku pomyślnych działań bojowych jednostek wojskowych i związków taktycznych

Order Czerwonej Gwiazdy był nadawany przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR na wniosek ministra obrony narodowej, ministra spraw wewnętrznych lub Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwowego.

                                     

2. Osoby i podmioty odznaczone orderem

Pierwszym kawalerem orderu Czerwonej Gwiazdy został w 1930 roku dowódca i późniejszy marszałek Związku Radzieckiego Wasilij K. Blücher, nagrodzony za świetne kierowanie operacją przeciwko wojskom chińskim w czasie radziecko-chińskiego konfliktu w 1929 roku. W 1933 roku za wybitne osiągnięcia w dziele umacniania gotowości bojowej i politycznej Armii Czerwonej orderem została nagrodzona gazeta "Krasnaja Zwiezda" ros. "Краснaя Звезда".

Do czerwca 1941 roku nadano ponad 21 500 orderów Czerwonej Gwiazdy. Za zasługi i bohaterstwo w latach wielkiej wojny ojczyźnianej nadano ponad 2 860 tys. orderów, a do 1983 roku ponad 3 800 tys. Wśród wyróżnionych orderem Czerwonej Gwiazdy znajdują się setki jednostek wojskowych i związków taktycznych Armii Czerwonej, również jednostki Wojska Polskiego otrzymały ten order.

Wykaz jednostek Wojska Polskiego które otrzymały order Czerwonej Gwiazdy

 • 10 Batalion Saperów
 • 6 Samodzielny Warszawski Batalion Pontonowo-Mostowy
 • 11 Batalion Saperów
 • 3 Saska Lotnicza Eskadra Łączności
 • 7 Warszawski Batalion Saperów
 • 10 Saski Samodzielny Liniowy Batalion Łączności
 • 23 Samodzielna Kompania Kablowo-Tyczkowa
 • 2 Warszawska Brygada Saperów
                                     

3. Opis odznaki

Odznaka orderu została wykonana ze srebra i przedstawia wypukłą, pięcioramienną gwiazdę pokrytą ciemnoczerwoną emalią. W centrum gwiazdy umieszczono srebrną tarczę z wyobrażeniem postaci czerwonoarmisty w płaszczu i z karabinem w ręku. Dookoła tarczy umieszczony jest napis "Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się" ros. Пролетарии всех стран соединяйтесь, a w dolnej części ZSRR ros. CCCP. Poniżej tarczy znajduje się sierp i młot. Na odwrotnej stronie kolejny numer.

Wstążka do orderu posiada kolor bordowy z szerokim szarym paskiem pośrodku.

Użytkownicy również szukali:

order czerwonej gwiazdy cena,

...
...
...