Poprzednia

ⓘ Powiat choszczeński
Powiat choszczeński
                                     

ⓘ Powiat choszczeński

Powiat choszczeński – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Choszczno.

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejsko-wiejskie: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz
 • miasta: Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz
 • gminy wiejskie: Bierzwnik, Krzęcin
                                     

1. Położenie

Według danych z 1 stycznia 2009 powierzchnia powiatu choszczeńskiego wynosi 1327.71 km². Położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Pojezierze Choszczeńskie, Pojezierze Myśliborskie i Pojezierze Ińskie oraz Równina Drawska.

Prawie 50% powierzchni zajmują użytki rolne, 39% lasy i grunty leśne, 4% tereny zabudowane, 4% nieużytki, a 3% wody. Połowa ludności zamieszkuje tereny wiejskie. Na terenie powiatu leżą liczne jeziora, przepływa przez niego także Drawa, mająca na niektórych odcinkach górski charakter. Zarówno Drawa jak i Korytnica są miejscem uprawiania spływów kajakowych. Ostatnie lata przyniosły rozwój gospodarstw agroturystycznych. W powiecie choszczeńskim leży Drawieński Park Narodowy.

Powiat choszczeński graniczy z sześcioma powiatami:

 • myśliborskim
 • strzelecko-drezdeneckim województwo lubuskie
 • wałeckim
 • drawskim
 • stargardzkim
 • pyrzyckim
                                     

2. Demografia

Według danych z 30 czerwca 2012 roku powiat choszczeński zamieszkiwało 50244 osób Liczba ludności dane z 30 czerwca 2012:

Liczba ludności:

Miejsce w województwie na 18 powiatów ziemskich pod względem:

 • ludności: 13.
 • urbanizacji: 14.
 • powierzchni: 8.
 • Piramida wieku mieszkańców powiatu choszczeńskiego w 2014 roku.
 • gęstości zaludnienia: 16.
                                     

3. Gospodarka

W końcu kwietnia 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie choszczeńskim obejmowała ok. 4.1 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 26.6% do aktywnych zawodowo. We wrześniu 2019 ta liczba zdecydowanie spadła do 2 000 osób, a stopa bezrobocia 14.7%

Przeciętne wynagrodzenie pracownicze w październiku 2008 r. wynosiło 2517.30 zł, przy liczbie zatrudnionych pracowników w powiecie choszczeńskim – 5473 osoby. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym wynosiło 3076.29 zł, a w sektorze prywatnym 2223.16 zł.

W 2013 r. wydatki budżetu samorządu powiatu choszczeńskiego wynosiły 50.3 mln zł, a dochody budżetu 53.9 mln zł. Zadłużenie dług publiczny samorządu według danych na IV kwartał 2013 r. wynosiło 10.3 mln zł, co stanowiło 19.1% dochodów.

                                     

4. Zarys dziejów

Najstarsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego powiatu choszczeńskiego, pochodzą z V tys. p.n.ne. epoka kamienia gładzonego. Ówczesnymi mieszkańcami tego obszaru była ludność zajmująca się rolnictwem i hodowlą.

 • W pierwszej połowie XI w. związek z Polską ulega rozluźnieniu.
 • W 1289 r. termin ziemia choszczeńska łac. Terra Arnswaldesis zaistniał w dokumentach historycznych.
 • W XV w. ziemia choszczeńska kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk
 • Około 1122 r. Bolesław Krzywousty ponownie wcielił te tereny do Polski.
 • W latach 963–967 Mieszko I przyłączył ziemię choszczeńską do Polski.
 • W XIV i XV w. Polska podejmowała próby odzyskania Ziemi Choszczeńskiej.
 • 1454 r. – najazd wojsk husycko-polskich doprowadził na krótko do podporządkowania Polsce, ziemi choszczeńskiej;
 • w 1454 r. ziemia choszczeńska trafiła pod panowanie Hohenzollernów.
 • w marcu 1437 r. teren ten wrócił do państwa zakonnego na mocy pokoju polsko-krzyżackiego;
 • Od 1138 r. ziemia choszczeńska wchodziła w skład Księstwa Wielkopolskiego.
 • W I tys. n.e. tereny te zasiedliły ludy germańskie. Ludność słowiańska zasiedliła się tu nie później niż w VII w.
 • - w latach 1402 – 1454 przejął ją w swoje posiadanie Zakon Krzyżacki;
 • W XIII w. ziemia choszczeńska stała się strefą ścierania i oddziaływań różnych ośrodków politycznych.
 • Od XVIII w. odnotowujemy znaczny rozwój gospodarczy.
 • Od 1975 r. po zniesieniu powiatów, obszar ten podzielono na sześć gmin: Choszczno, Recz, Drawno, Krzęcin, Bierzwnik i Dobiegnie. Należały one wówczas do województwa gorzowskiego.
 • W 1937 r. w mieście działały zakłady takie jak: mleczarnia, fabryka cukierków, fabryka traktorów, zakłady produkujące beton. W czasie II wojny światowej na terenie Choszczna działał obóz jeniecki Oflag IIB.
 • W 1636 r. armia szwedzka spaliła Stradzewo i Raduń; - w 1637 r. wojska cesarskie zmieniły Choszczno i Recz w pogorzeliska.
 • W latach 1618-1648 przemarsz wojsk protestanckich i cesarskich grabiących i pustoszących wszystko na swojej drodze, spowodował ogromne zniszczenia;
 • W XVII w. Powiat Choszczno niem. Kreis Arnswalde zajmował rozległe terytorium. Obejmował swoim zasięgiem 5 miast: Choszczno, Recz, Drawno, Pełczyce i Ińsko oraz 3 domeny państwowe utworzone z posiadłości zakonnych: Bierzwnik, Recz, Pełczyce.
 • W 1657 r. hetman Stefan Czarniecki w pogoni za Szwedami wdarł się na teren Brandenburgii zdobywając Recz, Pomień, Stradzewo i Raduń oraz podchodząc pod Choszczno.
 • Od 1999 r. Choszczno po raz kolejny stało się miastem powiatowym i weszło w skład województwa zachodniopomorskiego. Obecnie w skład powiatu choszczeńskiego wchodzi 6 gmin: Choszczno, Recz, Drawno, Krzęcin, Bierzwnik i Pełczyce.
 • W XVIII i XIX w. Nowa Marchia znalazła się w obrębie Królestwa Pruskiego. Przed wybuchem II wojny światowej w skład powiatu wchodziło 66 gmin wiejskich i 3 miejskie: Choszczno, Recz, Drawno.
 • W 1632 r. doszczętnie zniszczono Barnim, Krzęcin, Grobowiec i Sulibórz;
 • W 1945 r. ziemia choszczeńska powtórnie znalazła się w granicach państwa polskiego. Po zakończeniu wojny utworzono na tym obszarze Starostwo Powiatowe Choszczeńskie.


                                     

5. Środowisko geograficzne

Największe rzeki powiatu:

 • Płonia
 • Ina
 • Drawa

Na terenie powiatu znajduje się 111 jezior o powierzchni lustra wody powyżej 1 ha. Są to jeziora pochodzenia polodowcowego rynnowe, morenowe oraz sandrowe wchodzące w skład Pojezierza Choszczeńskiego, do którego przynależą jeziora Pojezierza Myśliborskiego i częściowo Pojezierza Drawskiego.

                                     

6. Zabytki

 • barokowy kościół Chłopowie,
 • XIII-wieczny kościół i klasztor cysterski w Pełczycach,
 • kościół gotycki NMP z drzewem Jessego oraz rondel przedbramia i fragmenty murów obronnych w Choszcznie,
 • kościół gotycki i ruiny zamku w Drawnie,
 • XVII-wieczny kościół Krzęcinie,
 • klasztor cysterski, kościół i gotycki spichlerz w Bierzwniku,
 • bramy i baszty oraz gotycki kościół w Reczu.
                                     

7. Kultura i rozrywka

 • Międzynarodowy Festiwal Fortepianowy "Gramy na 4 ręce”
 • Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego,
 • Przegląd form estradowych teatralnych dla osób niepełnosprawnych "Scena bez barier”

Latem cyklicznie odbywają się "Dni Choszczna” oraz "Piknik nad Drawą” w ramach którego tradycyjnie już organizowana jest Noc Hip-Hopowa. Lipiec jest w powiecie miesiącem hołdującym historii. Gmina Bierzwnik organizuje festyn historyczny oraz warsztaty archeologiczne "Dni na cysterskim szlaku”, a w Reczu można obejrzeć doskonale przygotowane przez mieszkańców widowisko historyczne "Na kupieckim szlaku”.

                                     

8. Sport i rekreacja

W okresie letnim odbywa się ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej i towarzyszące mu liczne konkursy. W Pełczycach i Choszcznie odbywają się coroczne maratony pływackie. Cykliczną imprezą są również powiatowe zawody w strzelaniu myśliwskim śrutowym oraz powiatowe mistrzostwa drwali w Kruczaju. Na terenie powiatu choszczeńskiego znajdują się szlaki turystyczne umożliwiające uprawianie turystyki rowerowej m.in: Choszczeński Szosowy Maraton Kolarski "Pętla Drawska". Odbywa się też wojewódzki turystyczny rajd po Ziemi Drawieńskiej, odbywający się w trzech kategoriach: pieszej, rowerowej i samochodowej. Organizowany jest spływ kajakowy Drawą, a w Choszcznie organizowany jest Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o memoriał red. Z.Weissa. W Choszcznie rozgrywane są turnieje kajak polo, a choszczeńscy kajak-poliści zdobywają tytuły mistrza Polski i są członkami kadry narodowej w tej dyscyplinie. We wrześniu odbywają się: Ogólnopolski Bieg Uliczny "Choszczeńska 10" w Choszcznie oraz "Bieg Bursztynowy" w Pełczycach.                                     

8.1. Sport i rekreacja Szlaki turystyczne

 • Szlak zielony: Recz - Pomień - Choszczno; długość:16.7km.
 • Szlak im. hetmana Stefana Czarneckiego: Stargard - Recz; długość:62km.
 • Recz
 • Szlak niebieski: Nowa Korytnica - Dominikowo - Drawno; długość:18.8km.
 • Szlak im. Stefana Czarneckiego): Zatom - Barnimie - Drawno; długość:14.3km.
 • Kajakowy szlak im. Jana Pawła II "Śladami Papieża"
 • Drawno
 • Szlak niebieski: Drawno - Rościn - Prostynia; długość: 14.4km
 • Szlak czerwony: Głusko - Moczele - Zatom; długość:16.1km.
 • Szlak żółty dookoła jezior drawieńskich; długość:13.8km.
 • Szlak czerwony: Głusko - Podszkle - Stare Osieczno; długość:6.3km.
 • Bierzwnik
 • Szlak niebieski: Rębusz - Osiek; długość: 15km.
                                     

9. Komunikacja

 • droga krajowa nr 10 -- granica państwa Lubieszyn " Szczecin " Stargard " Wałcz " Piła " Bydgoszcz " Toruń " Sierpc " Płońsk
 • krajowa
 • Drogi
 • droga wojewódzka nr 175 -- Drawsko Pomorskie " Kalisz Pomorski " Choszczno
 • droga wojewódzka nr 122 -- Krajnik Dolny " Krzywin " Banie " Pyrzyce " Piasecznik
 • droga wojewódzka nr 160 -- Suchań " Piasecznik " Choszczno " Drezdenko
 • wojewódzkie
 • droga wojewódzka nr 151 -- Świdwin " Łobez " Węgorzyno " Recz " Barlinek " Gorzów Wielkopolski
 • nieczynne, nieistniejące: Lubiana Pyrzycka- Strzelce Krajeńskie.
 • czynne: Szczecin Gł Poznań Gł. przez Choszczno i Bierzwnik., Szczecin Dąbie Bydgoszcz Gł. przez Stargard, Choszczno,Wałcz i Piłę
 • Linie kolejowe
 • nieczynne, istniejące: Stargard- Piła Główna przez Recz Pomorski oraz Barlinek- Kalisz Pomorski.
                                     

10. Bezpieczeństwo

W 2009 r. wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w powiecie choszczeńskim wynosił 86.2%. W 2009 r. stwierdzono w powiecie m.in. 148 kradzieży z włamaniem, 6 kradzieży samochodów, 159 przestępstw narkotykowych.

Powiat choszczeński jest obszarem właściwości Prokuratury Rejonowej w Choszczno i Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Na terenie powiatu działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto istnieje jednostka ratowniczo-gaśnicza przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

                                     

11. Administracja

Siedzibą władz powiatu jest miasto Choszczno. Organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu w Choszcznie, w której skład wchodzi 17 radnych.

Rada Powiatu

Gminy powiatu choszczeńskiego są obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Choszcznie. Gminy powiatu są obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie. Powiat choszczeński jest obszarem właściwości miejscowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Mieszkańcy powiatu choszczeńskiego wybierają radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w okręgu nr 3. Posłów na Sejm wybierają z okręgu wyborczego nr 40, senatora z okręgu nr 99, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 13.

Użytkownicy również szukali:

powiat choszczno, starostwo choszczno wydział komunikacji,

...
...
...