Poprzednia

ⓘ Wawrzyniec Gałaj
                                     

ⓘ Wawrzyniec Gałaj

Wawrzyniec Gałaj – polski działacz społeczny i samorządowy, aktywny w okresie międzywojennym w Suwałkach, prezydent Suwałk.

                                     

1. Życiorys

Był synem Bonawentury, od czasu I wojny światowej mieszkał w Suwałkach i prowadził w mieście zakład fryzjerski. Aktywista ruchu socjalistycznego. W listopadzie 1918 wchodził w skład Tymczasowej Rady Obywatelskiej Suwalszczyzny jako reprezentant Polskiej Partii Socjalistycznej. W grudniu 1918 był w składzie Tymczasowej Rady Miejskiej, w 1920 objął funkcję wiceprzewodniczącego Rady; z funkcji zrezygnował na początku 1921 i przeszedł z rekomendacji PPS na stanowisko wiceprezydenta Suwałk.

Od października 1927 był prezydentem miasta, angażując się w zwalczanie skutków kryzysu gospodarczego, przede wszystkim bezrobocia. Mimo nacisków władz wojewódzkich o zaprzestanie działalności w PPS ze względu na wykonywanie funkcji prezydenta miasta, nadal działał w partii: był delegatem na XXI Kongres w Sosnowcu listopad 1928, członkiem Rady Naczelnej 1928-1931, a także ubiegał się w marcu 1928 o mandat poselski w okręgu wyborczym w Grodnie bez powodzenia. Miejskie stanowisko utracił w kwietniu 1934 i został zastąpiony przez zarządcę komisarycznego miasta.

Zmarł 26 września 1934 roku w Suwałkach.