Poprzednia

ⓘ Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
                                     

ⓘ Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Powstanie Krakowskiej AWF jest związane z utworzonym w 1893 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2-letnim Kursem Naukowym dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich. Kurs był prowadzony nieopodal Wydziału Lekarskiego UJ. Został przekształcony w 1913 w 2-letnie Studium Wychowania Fizycznego, które poza kształceniem nauczycieli, organizowało wykłady i ćwiczenia praktyczne dla wszystkich słuchaczy uniwersytetu. Był to pierwsza taka instytucja uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf w Polsce.

Kolejnym krokiem w celu uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf było 3-letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce 1927 przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950 roku Studium zostało przekształcone w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Wprowadzone zostały też 4-letnie studia magisterskie 1954. W roku 1972 uczelni nadano nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego, a niedługo po tym nadano jej imię Bronisława Czecha. Uczelnia w 1970 roku uzyskała prawa do nadawania stopnia doktora i stopień doktora habilitowanego w 1987.

                                     

1. Patron

Patronem krakowskiej AWF jest Bronisław Czech 1908–1944 – narciarz, trzykrotny olimpijczyk, absolwent CIWF w Warszawie 1934 r., trener, wielki patriota. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był jednym z najpopularniejszych sportowców Polski.

W dniu 27 kwietnia 1988 r. przed wejściem do głównego gmachu uczelni, z okazji jej 70-lecia, odsłonięte zostało popiersie Bronisława Czecha. Odlany w brązie monument zaprojektował znany krakowski rzeźbiarz Bronisław Chromy.

                                     

2. Wydziały i kierunki

Obecnie uczelnia kształci studentów na ośmiu kierunkach prowadzonych w ramach trzech wydziałów:

 • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych
 • sport
 • wychowanie fizyczne
 • kultura fizyczna osób starszych
 • Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
 • fizjoterapia
 • kosmetologia
 • Wydział Rehabilitacji Ruchowej
 • terapia zajęciowa
 • turystyka przygodowa
 • turystyka i rekreacja
 • Wydział Turystyki i Rekreacji

Dodatkowo w Uczelni funkcjonuje Centrum Edukacji Zawodowej AWF w Krakowie, które prowadzi studia podyplomowe oraz specjalizacje, kursy trenerskie i instruktorskie. Akademia prowadzi także studia doktoranckie od roku akademickiego 1998/1999 na Wydziale Wychowania Fizycznego, a od 2008 roku istnieje możliwość otwarcia przewodu doktorskiego i obrony pracy doktorskiej również na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Aktualnie studiuje na uczelni ok. 3550 studentów.

                                     

3. Władze uczelni

Dyrektorzy

 • 1930–1939 – prof. Tadeusz Rogalski
 • 1927–1929 – prof. Witold Gądzikiewicz
 • 1929–1930 – prof. Ernest Maydell
 • 1945–1950 – prof. Bożydar Szabuniewicz

Zastępcy dyrektora

 • 1949–1950 – dr Jan Bugajski
 • 1945–1949 – dr Józef Figna
 • 1927–1939 – prof. Jerzy Kaulbersz

Poczet rektorów

 • 1987–1993 – prof. dr hab. Jan Szopa
 • 2008–2016 – prof. dr hab. Andrzej Klimek
 • 2005–2008 – dr hab. prof. nadzw. Janusz Zdebski
 • 1993–1999 – dr hab. prof. nadzw. Janusz Zdebski
 • 1999–2005 – dr hab. prof. nadzw. Marian Bukowiec
 • 1955–1959 – doc. dr Artur Jurand; w czasie nieobecności w latach 1956–1959 p.o. rektora, prorektor dr Ludomir Mazurek
 • 1968–1978 – prof. dr hab. Stanisław Panek
 • 1981–1987 – prof. dr hab. Adam Klimek
 • 1950–1955 – prof. dr Eugenia Stołyhwo
 • 1965–1968 – prof. dr med. Stanisław Grochmal
 • 1959–1965 – prof. dr Bronisław Jasicki
 • 2016–2020 – prof. dr hab. Aleksander Tyka
 • 1978–1981 – prof. dr hab. Kazimierz Toporowicz


                                     

4. Rada Samorządu Studenckiego i organizacje przyuczelniane

Reprezentacją studentów jest Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, która koordynuje i organizuje działalność studentów. Zajmują się tym 4 Komisje Rady Samorządu oraz takie organizacje jak:

 • Koło PTTK AWF – Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr 6 przy AWF w Krakowie. Zostało reaktywowane w 1997 roku.
 • Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak” – działa przy Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie od roku 1972. Działalność zespołu prowadzona jest w dwóch sekcjach: baletowej i instrumentalnej. Program artystyczny obejmuje tańce narodowe oraz tańce i przyśpiewki z różnych regionów Polski. Członkami Zespołu są głównie studenci i absolwenci krakowskiej AWF.
 • Akademicki Klub Narciarski "Gips”,
 • AWF Channel - koło studenckie powstałe 6 grudnia 2018 roku.
 • Biuro Karier – biuro wspomagające studentów w zakresie poszukiwania pracy, ofert praktyk, staży, warsztatów. Celem jest ułatwienie wejścia na rynek pracy studentom akademii.
 • Sekcje Sportu Powszechnego w ramach Klubu AZS AWF – istniejąca od 1976 roku sekcja sportowa AZS działająca przy AWF w Krakowie wychowała wielu reprezentantów Polski, uczestników i medalistów mistrzostw świata i Igrzysk Olimpijskich.

Użytkownicy również szukali:

awf kraków rekrutacja,

...
...
...