Poprzednia

ⓘ Kompresja (fizyka)
Kompresja (fizyka)
                                     

ⓘ Kompresja (fizyka)

Kompresja - proces zmniejszania objętości właściwej gazu, w mniejszym stopniu cieczy i ciał stałych.

Kompresji nie należy mylić ze sprężaniem czyli zwiększaniem ciśnienia. Często oba te procesy występują jednocześnie, co spowodowało, że w mowie potocznej oba określenia są stosowane zamiennie.

                                     

1. Występowanie jednoczesne

Przykładowo quasi-adiabatyczne sprężanie powietrza np. w sprężarce, występuje jednocześnie zarówno wzrost ciśnienia sprężanie jak i kompresją zmniejszanie objętości właściwej.

                                     

2. Sprężanie bez kompresji

Sprężanie bez kompresji zachodzi np. w silniku spalinowym tłokowym w górnym martwym położeniu podczas spalania paliwa w sprężonym powietrzu. Tłok chwilowo jest nieruchomy, następuje jednak wzrost ciśnienia sprężanie wywołany wzrostem temperatury w wyniku spalania. Dopiero gdy tłok zaczyna się poruszać w dół, następuje wzrost objętości właściwej czynnika.

                                     

3. Kompresja bez sprężania

Przykładem kompresji bez sprężania może być przemiana izobaryczna, w której następuje chłodzenie czynnika, np. w kotle parowym po stronie spalin w strefie, gdzie nie występują już spalanie. Przy stałym w przybliżeniu ciśnieniu następuje spadek temperatury, a więc i objętości właściwej.

Innym przykładem jest chłodzenie helu w chłodnicy w zamkniętym układzie turbiny gazowej. Tu także następuje spadek temperatury i objętości właściwej przy stałym ciśnieniu.

                                     

4. Literatura

 • J. Szargut: Termodynamika techniczna. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000.
 • S. Ochęduszko: Termodynamika Stosowana. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974.
 • E. Kalinowski: Termodynamika. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 1994.
 • S. Wiśniewski: Termodynamika techniczna. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
 • S. Ochęduszko: Teoria maszyn cieplnych. T. I, II, III. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1961.
 • E. Tuliszka: Termodynamika techniczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
                                     
 • Zachował w pamięci swoich nauczycieli, a zwłaszcza chemika Jamesa Jervisa i fizyka Franka Gillogleya. Po ukończeniu szkoły z wyróżnieniem otrzymał rzadko przyznawane
 • Skurcz plazmy ang. pinch zjawisko ściskania kompresji przewodnika przez siły magnetyczne wywołane przez płynący przezeń prąd elektryczny. Przewodnikiem
 • ruch obiektów pomiędzy klatkami w filmach wpłynie na cyfrowe systemy kompresji filmu np. MPEG - 1, MPEG - 2 Istnieją także systemy pobierania próbek
 • jasność szybko malała, w przeciągu 10 mln lat spadła poniżej obecnej. Kompresja materii w jądrze protogwiazdy generowała duże ilości ciepła, którego przybywało
 • mocno skompresowane strumienie danych które bez znajomości algorytmu kompresji byłyby nieodróżnialne od białego szumu Sygnały mogą być też nadawane

Użytkownicy również szukali:

...
...
...