Poprzednia

ⓘ Radiolatarnia
Radiolatarnia
                                     

ⓘ Radiolatarnia

Radiolatarnia – radiostacja nadawcza lub nadawczo-odbiorcza wysyłająca sygnał radiowy dla radionawigacji. Sygnał jest nadawany w stałych odstępach czasu i zawiera kod radiolatarni np. znakowy. Sygnał ten może być też nadawany dopiero po odebraniu zapytania. W komunikacji morskiej i lotniczej służy do określania kierunku za pomocą radionamiernika.

Często używane są do celów amatorskich i pracują w pasmach radiowych przeznaczonych dla krótkofalowców.

                                     

1. Radiolatarnie morskie

Radiolatarnie morskie pracowały w paśmie 283.5 – 325 kHz zakres fal radiowych pośrednich - powyżej fal długich, poniżej fal średnich, miały zasięg około 30-40 Mm; były zwykle instalowane na latarniach morskich np. w latarni w Helu i Świnoujściu. Radiolatarnie często łączono w "łańcuchy” kilku radiolatarni pracujących na jednej częstotliwości, w sekwencji czasowej, jedna po drugiej, ułatwiając dokonanie kilku namiarów bez konieczności dostrajania radionamiernika - np. 00 h - radiolatarnia a, 00 h + 1 min. - radiolatarnia b, itd. Sekwencja nadawana przez radiolatarnię morską trwała poniżej 60 sek., składała się z kombinacji 1 lub 2 liter alfabetem Morse’a identyfikującej radiolatarnię, kreski namiarowej ok. 40 sekund i powtórzonej kombinacji 1 lub 2 liter, zwykle nadawanej z modulacją A2 - telegrafia tonowana.

Ze względu na rezygnację z radionamiarów, na korzyść łatwiejszego w użyciu i wielokrotnie dokładniejszego systemu GPS, radiolatarnie morskie są wycofywane z użytku. Z kilkuset czynnych w latach 90. XX wieku radiolatarni morskich, pod koniec roku 2007 czynne były 3 radiolatarnie na całym świecie. W 2011 w żegludze morskiej nie wykorzystuje się radiolatarni morskich pracujących w paśmie 283.5 – 325 kHz zgodnie z rekomendacją ITU-R M.823-2 obecnie 2013 Spis radiostacji nautycznych tom I nr 531 i tom II nr 532 BHMW nie zawierają informacji o radiolatarniach, a radionamierzanie wykorzystuje się do lokalizacji statków w niebezpieczeństwie; współczesne radionamierniki morskie pracują w częstotliwościach pław EPIRB.

Znaczna część radiolatarni została z czasem przekształcona w stacje referencyjne DGPS.

                                     

2. Varia

Niektóre wydawnictwa nautyczne podają, że w 2013 na polskim wybrzeżu działały 2 radiolatarnie morskie zainstalowane na latarniach morskich: Świnoujście i dostępna na życzenie Darłowo, lecz w polskich wydawnictwach nautycznych brak informacji o radiolatarniach morskich.