Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – jeden z siedmiu wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Narutowicza 17a w Szczecinie. Posiada także budynek w kampusie uniwersyteckim przy al. Piastów 40b.

                                     

1. Historia

Wydział powstał w 1985 roku w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego na bazie Studium Administracyjne Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie utworzonej w 1968 roku w 1973 roku przekształcono ją na Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Na początku nosił nazwę Instytutu Prawa i Administracji na prawach wydziału. Dopiero w roku 1988 został przemianowany na Wydział. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w 1996 roku przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych, zaś w 2005 roku zyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

                                     

2. Władze

Kadencja 2016-2020

 • Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju: dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US
 • Prodziekan ds. Nauki i Jakości Kształcenia: dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US
 • Dziekan: dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
 • Prodziekan ds. Studenckich: dr Beata Kanarek
                                     

3. Poczet dziekanów

 • dr hab. prof. US Henryk Dolecki 2008-2010
 • dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz od 2010
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Tegler 1988-1990
 • prof. zw. dr hab. Bronisław Ziemianin 1990-1996
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski 1999-2005
 • prof. zw. dr hab. Władysław Rozwadowski 1996-1999
 • dr hab. prof. US Stanisław Czepita 2005-2008
                                     

4. Struktura organizacyjna

 • Katedra Prawa Karnego kierownik: prof. dr hab. Łukasz Pohl
 • Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego kierownik: prof. zw. dr hab. Janusz Sługocki
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa kierownik: dr hab. Anna Barczak, prof. US
 • Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego kierownik: dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego kierownik: prof. dr hab. Piotr Łaski
 • Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej kierownik: dr hab. Michał Skąpski, prof. US
 • Katedra Postępowania Karnego kierownik: dr hab. Danuta Tarnowska, prof. US
 • Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego kierownik: dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US
 • Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych kierownik: dr hab. Ewa Gajda, prof. US
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Bałaban
 • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego kierownik: dr hab. Rajmund Molski, prof. US
 • Katedra Prawa Ochrony Środowiska kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Górski
 • Katedra Prawa Finansowego kierownik: prof. zw. dr hab. Zbigniew Ofiarski
 • Katedra Tworzenia i Wykładni Prawa kierownik prof. zw. dr hab. Maciej Zieliński dr h.c. UŁ
 • Katedra Postępowania Cywilnego kierownik: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US


                                     
 • Wydział Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Jarocinie zlikwidowany wydział zamiejscowy Uniwersytetu Szczecińskiego Jego siedziba znajdowała
 • specjalista z zakresu prawa finansowego, pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownik Katedry Prawa Finansowego na
 • profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2010 2019
 • Profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
 • Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego na stanowisku adiunkta. 16 czerwca 1998 roku Wydziale Prawa i Administracji
 • nauczyciel akademicki, specjalista prawa rzymskiego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na
 • prof. dr hab. prawa dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1981 1987 Syn prawnika Adama Chełmońskiego i wnuk internisty
 • Ekonomii, Finansów i Zarządzania dawniej Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego uniwersytety w Polsce Ustawa z
 • nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego specjalista w zakresie prawa karnego i postępowania karnego