Poprzednia

ⓘ SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
                                     

ⓘ SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie – uczelnia niepubliczna z siedzibą w Warszawie utworzona w 1996. Prowadzi 35 kierunków studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich na 8 wydziałach, w tym 4 zamiejscowych. Uniwersytet SWPS ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinach nauk prawnych, nauk socjologicznych, psychologii, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii, a także stopni naukowych doktora habilitowanego w dyscyplinach nauk prawnych, psychologii oraz nauk o kulturze i religii. W 2015 SWPS uzyskała status uniwersytetu przymiotnikowego. Do lipca 2019 uczelnia nadała 300 stopni naukowych doktora, 74 stopnie naukowe doktora habilitowanego oraz zakończyła 8 postępowań o nadanie tytułu profesora.

                                     

1. Historia

Założycielami uczelni byli profesorowie Instytutu Psychologii PAN: prof. dr hab. Andrzej Eliasz, prof. dr hab. Zbigniew Pietrasiński i prof. dr hab. Janusz Reykowski. Od 2008 roku organem założycielskim uczelni jest spółka Instytut Rozwoju Edukacji utworzona przez założycieli. Prezesem spółki jest Piotr Voelkel.

                                     

1.1. Historia Najważniejsze fakty

 • 2005: Wydział Psychologii otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie psychologia.
 • 2012: Wydział Prawa otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie prawo.
 • 2012: Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia.
 • 2002: Przy SWPS powstaje centrum terapeutyczne dziś Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju.
 • 2009: Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie psychologia.
 • 2005: SWPS uruchamia Studium Pedagogiczne.
 • 1996: SWPS zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. W pierwszym roku działalności SWPS uruchamia pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia.
 • 2004: Przy SWPS powstaje Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko”.
 • 2004: SWPS przystępuje do międzynarodowego stowarzyszenia European University Association.
 • 2002: Szkoła otwiera własne wydawnictwo naukowe pod nazwą Wydawnictwo SWPS Academica.
 • 2002: Uczelnia uruchamia Środowiskowe Studia Doktoranckie.
 • 2008: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie socjologia.
 • 2010: Powstaje Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach oraz Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu.
 • 1999: Powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego, które organizuje studia podyplomowe i szkolenia.
 • 2015: Uczelnia otrzymuje status uniwersytetu przymiotnikowego i zmienia nazwę na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, w skrócie Uniwersytet SWPS.
 • 2001: Powstaje Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • 2001: Powstaje Wydział Psychologii.
 • 2015: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • 2002: Wydział Psychologii uzyskuje prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia.
 • 2007: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia doktorskie w dyscyplinie kulturoznawstwo.
 • 2003: SWPS otrzymuje status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
 • 2009: W styczniu Szkoła uzyskuje pełne indywidualne członkostwo w European University Association.
 • 2009: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo.
 • 2012: W oparciu o zmiany przepisów w zakresie obszarów wiedzy i dziedzin nauki wprowadzone przez MNiSW, w uczelni zachodzą zmiany w organizacji wydziałów – z połączenia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydziału Filologicznego powstaje Wydział Kulturoznawstwa i Filologii. Wydział Prawa zmienia nazwę na Wydział Prawa i Nauk Społecznych.
 • 2009: Powstaje Wydział Prawa
 • 2002: Powstaje Wydział Zamiejscowy w Sopocie.
 • 2006: Powstaje Wydział Filologiczny.
 • 2014: Wydział Kulturoznawstwa i Filologii powraca do nazwy Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • 2004: Powstaje Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.
 • 2000: Szkoła uzyskuje Certyfikat Jakości Kształcenia dla kierunku psychologia.
 • 2006: SWPS podpisuje deklarację Magna Charta Universitatum.
 • 1998: SWPS zostaje członkiem Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych i przystępuje do programu stypendialnego KRUN.
                                     

1.2. Historia Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 • 2014: Wyróżniająca ocena dla kierunku kulturoznawstwo – to pierwsze studia kulturoznawcze w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę PKA
 • 2010: Pozytywna ocena dla kierunku psychologia
 • 2005: Wyróżniająca ocena dla kierunku psychologia – to pierwsze studia psychologiczne w Polsce, które otrzymały tak wysoką ocenę PKA
 • 2007: Pozytywna ocena dla kierunku socjologia
 • 2004: Pozytywna ocena dla kierunku socjologia
 • 2007: Pozytywna ocena dla kierunku kulturoznawstwo
 • 2013: Pozytywna ocena dla studiów filologicznych
                                     

1.3. Historia Wyróżnienia

 • 2007–2014: Ranking szkół wyższych miesięcznika "Perspektywy”. SWPS jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w Polsce. Tę pozycję utrzymuje niezmiennie od 2007 r.
 • 2009–2015: SWPS najbardziej obleganą uczelnia niepubliczną w Polsce. Według corocznych raportów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowujących wyniki rekrutacji, studia stacjonarne w SWPS cieszą się największym powodzeniem wśród kandydatów wybierających uczelnię niepubliczną
 • 2010: Wrocławski wydział SWPS najlepszym wydziałem nauk społecznych w Polsce. W ocenie parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW Wydział otrzymuje pierwszą kategorię z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich jednostek naukowych, na których prowadzone są badania w dziedzinie nauk społecznych. Wydział Psychologii oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych również otrzymują pierwszą kategorię.
 • 2011: Czworo profesorów z SWPS nagrodzonych w programie MISTRZ. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej nagradza 9 wybitnych polskich uczonych, w tym 4 psychologów z SWPS. Pozostali naukowcy wywodzą się z uczelni publicznych.
 • 2012: Ranking wydziałów prawa. W zestawieniu uczelni niepublicznych Rankingu Wydziałów Prawa dziennika "Gazety Prawnej” Wydział Prawa SWPS zajmuje 3. miejsce.
 • 2012: Ranking uczelni prowadzących studia prawnicze. W rankingu uczelni prowadzących studia na kierunku prawo przygotowanym przez dziennik "Rzeczpospolita” SWPS znajduje się na 4. miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.
 • 2012: Najlepsza uczelnia niepubliczna w rankingu pozyskiwania grantów NCN. SWPS jest w czołówce grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. Na 131 jednostek naukowo-badawczych prowadzących projekty w zakresie nauk humanistyczno-społecznych, SWPS zajmuje wysoką 9. pozycję pod względem liczby i wysokości grantów przyznanych w latach 2011–2012.
 • 2013: Najlepsze studia niepubliczne według rankingu "Perspektyw”. Według rankingu szkół wyższych "Perspektywy” i "Rzeczpospolitej” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz socjologia.
 • 2012–2013: Konkurs MNiSW na najlepsze programy studiów. Wzornictwo oferowane przez Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oraz psychologia w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie zostają nagrodzone przez Ministerstwo w konkursie na najlepsze programy studiów. Wydziały otrzymują po milionie zł na dalsze doskonalenie oferty dydaktycznej. W 2013 roku Ministerstwo nagradza również program studiów prawniczych oferowany przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych SWPS.
 • 2013: Ranking wydziałów prawa "Rzeczpospolitej”. W rankingu wydziałów prawa dziennika "Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 3. miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w kraju.
 • 2013: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców "Wprost”. W opinii pracodawców SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych – uczenia zajmuje 6. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju.
 • 2013: SWPS najbardziej aktywnym ośrodkiem badawczym wśród uczelni niepublicznych. Wśród wszystkich jednostek w kraju aplikujących do Narodowego Centrum Nauki o środki na badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych SWPS zajmuje wysokie 7. miejsce pod względem wysokości pozyskanych funduszy.
 • 2013: Prestiżowa kategoria A+ dla Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu. W ocenie działalności badawczo-rozwojowej przeprowadzonej przez MNiSW wrocławski wydział SWPS zostaje wyróżniony kategorią A+ i zajmuje 1. miejsce w grupie nauk społecznych, pokonując 92 jednostki badawcze.
 • 2014: Najlepsze studia niepubliczne według rankingu "Perspektyw”. Według rankingu szkół wyższych miesięcznika "Perspektywy” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne, kulturoznawstwo, studia azjatyckie, prawo oraz socjologia.
 • 2014: Ranking wydziałów prawa "Rzeczpospolitej”. W rankingu wydziałów prawa dziennika "Rzeczpospolita” SWPS zajmuje 2. lokatę wśród wszystkich uczelni niepublicznych.
 • 2014: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców "Wprost”. W opinii pracodawców SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną kształcącą w obszarze nauk społecznych i filologii obcych – uczenia zajmuje 10. miejsce wśród wszystkich szkół wyższych w kraju.
 • 2014: Ranking pozyskiwania grantów NCN. W zastawieniu grantobiorców Narodowego Centrum Nauki za lata 2011–2014 SWPS zajmuje 4. miejsce w grupie jednostek, które otrzymały najwięcej funduszy na badania w dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych.
 • 2015: Ranking uczelni cenionych przez pracodawców "Wprost”. W rankingu opinii pracodawców SWPS zajmuje 2. miejsce wśród niepublicznych szkół wyższych i 18. miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce.


                                     

1.4. Historia Doktorzy honoris causa SWPS

 • 2010: prof. Helmut Skowronek, psycholog, były rektor Uniwersytetu w Bielefeldzie
 • 2013: prof. Robert Cialdini, psycholog społeczny, specjalista w dziedzinie wywierania wpływu i perswazji
 • 2016: prof. Jan Strelau, psycholog społeczny
 • 2013: prof. Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce
 • 2011: prof. Philip Zimbardo, psycholog społeczny
                                     

2. Kierownictwo

Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

 • prorektor ds. dydaktyki: dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Ewa Gruszczyńska
 • pełnomocnik rektora, koordynator ds. rozwoju uczelni: prof. dr hab. Dariusz Doliński
 • pełnomocnik rektora ds. rozwoju oferty programowej: dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar
 • pełnomocnik rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji: dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Justyna Ziółkowska
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Grzegorz Sędek
 • dyrektor generalna: dr Ewa Ger
 • dyrektor ds. marketingu i rekrutacji: Kinga Nowacka
 • rektor: prof. dr hab. Roman Cieślak
 • dyrektor ds. studiów podyplomowych i szkoleń: Jan Jaworowski
 • pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej: dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Marcin Jacoby
 • dyrektor ds. finansów i projektów: dr Marcin Gędziorowski
                                     

3. Studia w SWPS

Uniwersytet SWPS prowadzi studia I, II stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie i Katowicach. Uczelnia oferuje także interdyscyplinarne studia doktoranckie, studia podyplomowe i szkolenia.

Studia pierwszego stopnia – licencjackie
 • norweska
 • Badania rynkowe i społeczne
 • szwedzka
 • angielska
 • Filologia
 • italianistyka
 • angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
 • iberystyka
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • angielska z rozszerzonym językiem chińskim
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Psychokryminalistyka
 • Psychologia – również w języku angielskim
 • Kultura w działaniu
 • Grafika
 • Wzornictwo – School of Form
 • Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
Studia drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Skandynawistyka
 • Komunikacja i media
 • Filologia angielska
 • Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
 • Psychologia – również w języku angielskim
Jednolite studia magisterskie
 • Prawo – również indywidualnej organizacji toku studiów
 • Psychologia – również w indywidualnej organizacji toku studiów oraz w języku angielskim
Studia trzeciego stopnia doktoranckie
 • Socjologia
 • Kulturoznawstwo – ścieżka amerykanistyczna
 • Literaturoznawstwo
 • Psychologia
 • Kulturoznawstwo


                                     

4. Działalność studencka

Na Uniwersytecie SWPS studiuje ponad 17 000 osób. W uczelni działa wiele organizacji studenckich, w tym koła naukowe czy Studencka Poradnia Prawna, Akademicki Związek Sportowy SWPS oraz Chór SWPS.

 • Koła naukowe organizują cykliczne spotkania, projekcje, seminaria naukowe, rozmowy z praktykami i wybitnymi naukowcami. W uczelni działają m.in.: Koło Naukowe Psychologii Klinicznej Sanitas, Studenckie Koło Neuronauki, Koło Naukowe Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, Koło Naukowe Psychologii Międzykulturowej, Koło Naukowe Psychotraumatologii, Koło Naukowe Badań Okulograficznych, Koło Naukowe Empiria, Koło Naukowe Integra, Koło Psychologii Sportu, Koło Psychologii Reklamy, Koło Naukowe Studiów Azjatyckich, Studenckie Koło Filmowe Kinematograf, Koło Naukowe Psychologii Sądowej, Koło Naukowe Psychologii Śledczej, Koło Naukowe Crimen Imperfecta, Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • Strefa Psyche SWPS to projekt popularyzujący wiedzę psychologiczną na najwyższym merytorycznym poziomie, pokazujący praktyczne zastosowania psychologii w różnych obszarach działalności człowieka. Projekt obejmuje blog naukowy pisany przez wykładowców uczelni oraz bezpłatne wykłady i warsztaty, skierowane przede wszystkim do osób dorosłych, zainteresowanych samorozwojem oraz poprawą jakości swojego życia.
 • Strefa Młodzieży SWPS to nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym, a także pomoc rodzicom i nauczycielom w budowaniu codziennych relacji z podopiecznymi. Jego program obejmuje cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów ogólnorozwojowych, a także tych dotyczących tematów trudnych, związanych z wiekiem dorastania.
 • Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS
 • Studencka Poradnia Prawna pozwala studentom prawa rozwijać umiejętności i kompetencje w udzielaniu pomocy prawnej w konkretnych sprawach, przy merytorycznym wsparciu pracowników Wydziału Prawa.
 • Chór SWPS powstał w 2001 roku. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci SWPS, a także miłośnicy muzyki spoza uczelni. W jego repertuarze znajdują się utwory z różnych epok: dzieła mistrzów renesansu i baroku, opracowania melodii ludowych, muzyka cerkiewna, dzieła symfoniczne i operowe, utwory kompozytorów współczesnych.
 • Festiwal SWPS został przygotowany z myślą o społeczności SWPS, ale także osób niezwiązanych z uczelnią. Odbywa się pod hasłem "Nauka – Sztuka – Pasja” i łączy to, co najlepsze w życiu uczelni: miłość do wiedzy i sztuki oraz chęć realizowania własnych pasji. Podczas festiwalu odbywają się targi edukacyjne połączone z prezentacją kierunków i kół naukowych oraz liczne wydarzenia o charakterze naukowym i artystycznym.
 • Studencka Sesja Naukowa ma na celu promowanie badań prowadzonych przez studentów oraz wyróżnienie studentów i ich opiekunów naukowych za wkład w rozwój nauki. Podczas konkursu studenci i doktoranci SWPS prezentują swoje badania naukowe. Sesja odbywa się od początku istnienia SWPS – pierwotnie na Wydziale Psychologii w Warszawie. Obecnie stanowi forum ogólnouczelniane.
 • Strefa Rodzica SWPS to projekt, który ma przybliżyć rodzicom wiedzę przydatną w wychowaniu dzieci, rozwiać ich wątpliwości, zaproponować rozwiązania i pomóc w trudnych sytuacjach, z jakimi niejednokrotnie muszą się zmierzyć. Podczas cyklicznych wykładów i warsztatów naukowcy i eksperci poruszają problemy związane z psychologią dziecka, psychodietetyką, seksualnością, wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży.