Poprzednia

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
                                     

ⓘ Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – największy wydział w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał wraz z utworzeniem uniwersytetu w 1970.

                                     

1. Profil kształcenia

Wydział oferuje wykształcenie wyższe na kierunkach:

 • Kryminologia – studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym i zaocznym
 • Podatki i doradztwo podatkowe – studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym i zaocznym prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG
 • Administracja – studia pierwszego i drugiego stopnia w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym
 • Prawo – jednolite studia magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, studia doktoranckie w trybie zaocznym
 • European and International Business Law - studia drugiego stopnia w trybie zaocznym
 • Prawo w Administracji i Gospodarce - studia drugiego stopnia w trybie zaocznym

Na wydziale kształci się około 5900 studentów. Ponieważ ten wydział ma największą na UG aulę, odbywają się tutaj ogólnouczelniane uroczystości jak: nadanie tytułu doktora honoris causa, inauguracja roku akademickiego, zaprzysiężenie rektora-elekta, wykłady ważnych gości itp.

                                     

2. Władze w kadencji 2016–2020

 • Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i wieczorowych: dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG
 • Prodziekan ds. studenckich i nauki: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG od 30 października 2018 r. ; wcześniej: dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG
 • Dziekan: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG od 7 stycznia 2019 r.; wcześniej: prof. dr hab. Jakub Stelina
 • Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych: dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG od 14 stycznia 2019 r.; wcześniej: dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG.
                                     

3. Struktura

 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
 • Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
 • Katedra Prawa Morskiego dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
 • Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG
 • Katedra Prawa Pracy prof. zw. dr hab. Jakub Stelina
 • Zakład Kryminalistyki i Prawa Dowodowego dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG
 • Zakład Kryminologii dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
 • Katedra Postępowania Cywilnego dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG
 • Katedra Prawa Cywilnego prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska
 • Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło
 • Katedra Prawa Finansowego prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka
 • Zakład Praw Człowieka i Etyki Prawniczej dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych prof. zw. dr hab. Andrzej Szmyt
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski
 • Katedra Prawa Administracyjnego prof. zw. dr hab. Tomasz Bąkowski
 • Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG
 • Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG
 • Centrum Prawa Własności Intelektualnej dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG
 • Zakład Prawa Rzymskiego prof. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG
 • Zakład Informatyki Prawniczej dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG
 • Katedra Historii Prawa prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski
 • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski
 • Zakład Prawa Ochrony Środowiska prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
 • Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

Ponadto na Wydziale działają:

 • Muzeum Kryminalistyki od lat 80. XX wieku.
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego we współpracy z Chicago-Kent College of Law
 • Szkoła Prawa Rosyjskiego we współpracy z Państwową Akademią Prawa w Saratowie
 • Szkoła Prawa Brytyjskiego Diploma in English Law and Practical Legal Skills
 • Szkoła Prawa Chińskiego we współpracy z China Youth University of Political Studies i Instytutem Konfucjusza w Gdańsku
 • Szkoła Prawa Francuskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Toulouse Capitole 1
 • Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Institut für Ostrecht der Universität zu Köln


                                     

4. Organizacje

Na wydziale działają: samorząd studencki, Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna SUPP, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, a także koła naukowe:

 • Studenckie Koło Naukowe Postępowania Cywilnego
 • Studenckie Koło Naukowe Forum Badań Prawnych
 • Studenckie Koło Naukowe Historyczno-Prawne
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego
 • Studenckie Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Handlowego
 • Studenckie Koło Naukowe "Rhetoricus"
 • Studenckie Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji
 • Studenckie Koło Naukowe Klub Debat "Ars Bene Dicendi"
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego
 • Studenckie Koło Naukowe Ochrony Praw Konsumenta
 • Studenckie Koło Naukowe Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UG
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Morskiego
 • Studenckie Koło Naukowe Kryminologii
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
 • Studenckie Koło Naukowe Praktyki Prawa
                                     

5. Historia

Pomimo wielowiekowej historii Gdańska i sięgających XVI wieku tradycji wykładania prawa na poziomie akademickim w 1580 r. otwarto katedrę prawa i historii na Gdańskim Gimnazjum Akademickim, które istniało do 1817 r., tradycje uniwersyteckie tego miasta sięgają jedynie od lat 70. XX w., kiedy to uchwałą Rady Ministrów 20 marca 1970 erygowany został Uniwersytet Gdański. Wraz z powołaniem największej na Pomorzu uczelni wyższej w jej ramach powstał Wydział Prawa i Administracji. Pierwszym dziekanem wydziału 1 maja 1970 został prof. zw. dr Stanisław Matysik. Pierwsze posiedzenie rady wydziału odbyło się 5 października 1970. Początkowo na wydziale kształcili się jedynie studenci administracji. Rok po powstaniu wydział rozszerzył swoją ofertę o kierunek prawo w trybie zaocznym, a od 1972 w trybie stacjonarnym. Początkowo także liczebność kadry naukowej nie przedstawiała się imponująco. Pierwotnie liczyła ona 24 pracowników, by rosnąć systematycznie do liczby 126 osób obecnie. Liczba studentów rosła od 104 w 1970 do niespełna 6000 2008. W 1981 wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 1 października 2004 utworzono wydział zamiejscowy w Koszalinie.

                                     

5.1. Historia Poczet dziekanów

 • Dr hab. prof. UG Andrzej Szmyt 1996–2002
 • Prof. dr hab. Jarosław Warylewski 2004–2012
 • Prof. dr hab. Tomasz Langer 1978–1981
 • Prof. dr hab. Donald Steyer 1974–1978
 • Dr hab. prof. UG Wojciech Zalewski – od 7 stycznia 2019
 • Prof. dr hab. Jan Grajewski 1984–1990
 • Prof. zw. dr Stanisław Matysik 1970–1974
 • Prof. dr hab. Jakub Stelina – 1 września 2012 do listopada 2018
 • Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak 1981–1984
 • Dr hab. prof. UG Andrzej Pułło 1990–1996
 • Prof. dr hab. Michał Płachta 2002–2004
                                     

6. Budynek

Od momentu powstania wydziału do połowy lat 90 XX wieku nie posiadał on własnego odrębnego budynku. Przez ten czas studentom służyły budowle rozmieszczone w Gdańsku i w Sopocie. Obecnie istniejąca siedziba WPiA powstała na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 1995. Rok później wmurowano kamień węgielny. Budynek został oddany do użytku w 2001 mimo, że pierwsze wykłady audytoryjne odbywały się już w 2000. Budynek Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego bryłą nawiązuje do tradycji morskich miasta. W formie przypomina on katamaran. Na wydziale o powierzchni 22 000 m², znajduje się Aula na 400 miejsc, a ponadto trzy audytoria A B i C o pojemności odpowiednio 200, 300 i 150 miejsc. W budynku mieści się także 37 sal wykładowych i dwie sale rozpraw przeznaczone do symulacji procesu. Wydział dysponuje także pracownią komputerową. Cały obiekt wyposażony jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

W 2006 do użytku oddano ozdobną fontannę z bambusowym ogrodzeniem na parterze budynku z miejscami siedzącymi dla szukających relaksu studentów. W podziemiach budynku mieści się salon fitness. Do obsługi studentów oddano bar oraz kawiarenkę "Maxim". Na parterze mieści się także księgarnia z literaturą przedmiotu, która porusza także inne niż prawo dziedziny wiedzy. Obok niej otworzono kiosk.

Przed wejściem do Biblioteki Wydziału znajduje się makieta przedstawiająca projekt budynku opracowany w 1995. Nieznacznie różni się od ostatecznego.