Poprzednia

ⓘ Informacja topograficzna
                                     

ⓘ Informacja topograficzna

Informacja topograficzna to pewien zbiór wiadomości o położeniu, własnościach geometrycznych i relacjach przestrzennych, a także o cechach, funkcjach i właściwościach obiektów, zjawisk i procesów, odniesionych do powierzchni Ziemi, wybranych i scharakteryzowanych zgodnie z przyjętymi założeniami dla tworzonego modelu topografii terenu. Informacja topograficzna może charakteryzować się różnym stopniem dokładności lokalizacji przestrzennej, precyzji sformułowań merytorycznych, szczegółowości lub uogólnienia, aktualności, wiarygodności i kompletności.

                                     

1. Źródła pozyskania informacji topograficznej możemy podzielić na

 • wybrane informacje z map tematycznych takich jak: mapa geologiczna 1:50 000 gł. wersja A - utwory powierzchniowe, mapa hydrograficzna 1:50 000, mapa sozologiczna 1:50 000, mapy leśne 1:5 000 oraz 1:25 000 1:20 000,
 • funkcjonujące systemy informacji o terenie takie, jak np.: mapa zasadnicza, kataster ewidencja gruntów i budynków, monitoring wód i powietrza atmosferycznego itp.,
 • wybrane informacje z materiałów tekstowych typu: dane statystyczne publikacje GUS i WUS-ów, "Roczniki hydrologiczne" i "Roczniki klimatyczne" IMiGW, "Biblioteka Monitoringu Środowiska" PIOŚ, szczegółowe bazy danych dotyczące różnych aspektów środowiska geograficznego, informatory turystyczne, rozkłady jazdy komunikacji autobusowej i kolejowej itp.
 • podstawowe: bezpośrednie pomiary geodezyjne lub topograficzne rzadko stosowane, terenowe pomiary GPS, pomiary fotogrametryczne połączone z fotointerpretacją zdjęć lotniczych, poparte wywiadem terenowym, teledetekcja obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości spektralnej i wysokiej rozdzielczości przestrzennej, ortofotomapa,
 • mapy topograficzne 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
 • pomocnicze
 • wybrane informacje z krajowych lub lokalnych systemów informacji geograficznej o różnej tematyce, jak np. system informatyczny gospodarki wodnej realizowany w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej, Baza Danych o Ochronie Przyrody funkcjonująca w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Województwa Pomorskiego itp.,

Wykorzystanie informacji pozyskanej z wyżej wymienionych źródeł, ma sens tylko wówczas, gdy będziemy mieć pewność co do jej aktualności.

                                     
 • Przestrzennej wynik wyszukiwania Główny Geodeta Kraju, za: Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 8 9 listopada
 • Przestrzennej wynik wyszukiwania Główny Geodeta Kraju, za: Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej gazeter
 • PZWL, 1993, s. 427. ISBN 83 - 200 - 1628 - 2. Wiesław Łasiński: Anatomia Topograficzna i Stosowana. T. 2. Warszawa: PZWL, 1991, s. 86 - 89. ISBN 83 - 200 - 0798 - 4
 • Przestrzennej wynik wyszukiwania Główny Geodeta Kraju, za: Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 - 15 marca
 • Przestrzennej wynik wyszukiwania Główny Geodeta Kraju, za: Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 Protokół z posiedzenia KUNMiOF w dniach 3 - 4 lutego
 • geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej gazeter PPWK - Warszawa 1991 Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 8 - 9 listopada
 • Przestrzennej wynik wyszukiwania Główny Geodeta Kraju, za: Mapa topograficzna w skali 1: 10 000 Protokół z posiedzenia KUNMiOF w dniach 3 - 4 lutego
 • z wejściem w życie zapisów ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Podział ówczesnych instrukcji na typy regulowała instrukcja

Użytkownicy również szukali:

mapa topograficzna polski, mapy topograficzne do pobrania, mój region geoportal,

...
...
...