Poprzednia

ⓘ Anabolizm
                                     

ⓘ Anabolizm

Anabolizm – grupa reakcji chemicznych, w wyniku których z prostych substratów powstają związki złożone, gromadzące energię. Jest to ta część metabolizmu, która związana jest ze wzrostem tkanek organizmu. Często procesy metaboliczne dzieli się na anaboliczne i kataboliczne.

Anabolizm to reakcje syntez związków bardziej złożonych z prostszych, wymagające dostarczenia energii reakcja endoenergetyczna. Energia ta umożliwia podniesienie poziomu energetycznego związków w czasie procesu chemicznego. Powstający w ten sposób produkt reakcji zawiera większą ilość energii, niż substraty. Dostarczona energia zostaje zmagazynowana w postaci wiązań chemicznych.

Procesy anaboliczne prowadzą do tworzenia i wzrostu organów i tkanek, są więc związane z ogólnym wzrostem masy i rozmiarów ciała. Typowymi przykładami tego rodzaju procesów jest wzrost siły i masy mięśni, rozrost szkieletu, rośnięcie włosów i paznokci. Jest to przeciwieństwo katabolizmu. Procesy anaboliczne polegają na tworzeniu podstawowych elementów składowych komórki np. aminokwasów, cukrów i ich polimerów. Przykładem może być synteza celulozy z glukozy lub synteza kwasów tłuszczowych z octanu.

Zazwyczaj oba procesy pozostają z sobą w dynamicznej równowadze. W okresie wzrostu młodych organizmów stałą przewagę mają procesy anaboliczne, natomiast w sytuacji niedożywienia, ostrego stresu czy nadmiernego wysiłku fizycznego górę mogą okresowo wziąć procesy kataboliczne.

Ze względu na to, że pojedyncze komórki tworzące tkanki nie mogą jednocześnie realizować procesów anabolicznych i katabolicznych, w organizmach zwierząt i ludzi występują specjalne hormony, które sterują tymi procesami, poprzez "przełączanie" komórek w tryb anaboliczny lub kataboliczny, za pomocą interakcji ze specjalnymi receptorami rozsianymi na powierzchni ich błon komórkowych. Endokrynologia, nauka zajmująca się hormonami tradycyjnie dzieli hormony na anaboliczne i kataboliczne.

                                     
  • ośrodkami endokrynologicznymi. DHEA prawdopodobnie wpływa na zwiększenie anabolizmu mięśni. Zarejestrowane w Polsce leki zawierające DHEA: Biosteron DHEA
  • metabolizmu. Okres dzieciństwa i rozwoju jest okresem wyraźnej przewagi anabolizmu nad katabolizmem. U zdrowego dorosłego człowieka występuje zaś względna
  • enzymatycznego. beta - oksydacja biosynteza białka Janusz Stanisław Keller: 2.4.6. Anabolizm tłuszczów. W: Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki: Żywienie człowieka. T. 1:
  • glukozy, lipidów lub białek, nazywa się reakcjami anabolicznymi lub anabolizmem Genetycznie uwarunkowane możliwości metaboliczne danego organizmu decydują
  • Biochemii Tom 53. nr 4, s. 420 - 430, 2007. Janusz Stanisław Keller: 2.4.7. Anabolizm białek. W: Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki: Żywienie człowieka. T. 1: Podstawy
  • genów odpowiadających za szeroko pojęte działanie androgenne. AR reguluje anabolizm mięśniowy i kostny oraz erytropoezę, a przede wszystkim wpływa na powstawanie
  • związki chemiczne ulegają rozłożeniu, w celu wytwarzania energii lub anabolizmu w którym zużywana jest energia przy tworzeniu złożonych związków organicznych
  • przeistoczenie substancji chemicznych i energii na składniki komórkowe anabolizm oraz rozpad materii organicznej katabolizm Istoty żywe potrzebują
  • związków siarki. Metan może także posłużyć bakteriom metanotroficznym do anabolizmu węgla i jako źródło elektronów. Zarówno aerobowe fototrofy, jak i chemolitotrofy
  • W trakcie głodzenia w organizmie człowieka przeważa katabolizm nad anabolizmem białka. Codziennie spada masa ciała. Pojawiają się ostre bóle żołądka

Użytkownicy również szukali:

"cykl anaboliczny", katabolizm tłuszczów,

...
...
...