Poprzednia

ⓘ Sąd opiekuńczy
                                     

ⓘ Sąd opiekuńczy

Sąd opiekuńczy – sąd w znaczeniu funkcjonalno–proceduralnym. Nie stanowi zatem elementu struktury sądownictwa. Z reguły funkcję sądu opiekuńczego pełni sąd rejonowy.

Właściwym miejscowo sądem jest sąd, w którego rejonie zamieszkuje osoba, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku takiego miejsca – sąd miejsca jej pobytu. W pozostałych przypadkach właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Sąd opiekuńczy rozstrzyga w sprawach:

  • kurateli,
  • między rodzicami a dziećmi,
  • opieki,
  • dotyczących leczenia pacjenta bez jego zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego.
  • przysposobienia,