Poprzednia

ⓘ Transparency International
Transparency International
                                     

ⓘ Transparency International

Transparency International, TI – międzynarodowa, niezależna i pozarządowa organizacja badająca, ujawniająca i zwalczająca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w życiu publicznym. Została założona w 1993 przez Petera Eigena. Ma oddziały w 90 krajach. Międzynarodowy Sekretariat TI mieści się w Berlinie.

W 1998 powstało stowarzyszenie Transparency International Polska, akredytowane i działające jako oddział TI. W listopadzie 2011 oddział polski zlikwidowano.

Organizacja co roku publikuje wskaźnik percepcji korupcji ang. Corruption Perceptions Index. Pokazuje on percepcję korupcji w danym kraju przez ludzi biznesu i analityków z całego świata, w tym ekspertów zamieszkałych w ocenianym kraju. Każdy kraj oceniany jest w skali od 100 największa przejrzystość do 0 największa korupcja. Ranking układany jest według liczby uzyskanych punktów, od największej do najmniejszej. Najwyższa lokata w rankingu oznacza najmniejszą korupcję.

Wskaźnikiem percepcji korupcji w 2016 objęto 176 państw, wśród nich Polskę 29 miejsce, ex aequo z Portugalią. Polska, ze wskaźnikiem równym 62 punkty, zajęła w rankingu lepsze miejsce niż większość nowych oraz trzy stare kraje członkowskie Unii Europejskiej. Wszystkie państwa graniczące z Polską z wyjątkiem Niemiec zajęły gorsze miejsca niż Polska: Niemcy 10, Czechy 47, Słowacja 54, Ukraina ex aequo z Rosją 131, Białoruś 79, Litwa 38. Spośród państw postsocjalistycznych jedynie Estonia 22 miejsce była na wyższej pozycji.

                                     
  • Slovensko.Digital, a także członek władz słowackiego oddziału Transparency International W 2016 został jednym z liderów ruchu politycznego Postępowa Słowacja
  • APADOR - CH W 1999 należała do założycieli rumuńskiego oddziału Transparency International W latach 2002 2004 pełniła funkcję eksperta Rady Europy ds. reformy
  • względem wskaźnika percepcji korupcji z 2007, prowadzonego przez Transparency International i obejmującego 180 państw, Hongkong znalazł się na czternastym
  • Edukacji Administracji Publicznej SEAP Należy do Transparency International Polska i Amnesty International Od lutego 1978 do grudnia 1981 należała do PZPR
  • Press w kategorii dziennikarstwo śledcze za artykuł Jak zarabia Transparency International Jednak w tym samym roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
  • i Wsparcia Organizacji Pozarządowych oraz litewskim oddziałem Transparency International Zasiadał w grupach roboczych i organach konsultacyjnych przy
  • The Economist: Wskaźnik Jakości Życia 2005, ranking 111 państw Transparency International Wskaźnik Percepcji Korupcji 2004, ranking 146 państw Reporterzy

Użytkownicy również szukali:

transparency international polska,

...
...
...