Poprzednia

ⓘ Boskie małżonki Amona
                                     

ⓘ Boskie małżonki Amona

Pierwszą kobietą noszącą ten tytuł, który potwierdzają źródła egipskie była Ahmes-Nefertari, wielka małżonka Ahmosego. Być może także tytuł ten nosiła Ahhotep I, której tytuł potwierdza jedynie inskrypcja na jej trumnie.Tytuł ten nosiła także Hatszepsut, a po objęciu przez nią faktycznej władzy królewskiej, jej córka Neferure.

Początkowo tytuł miał znaczenie symboliczno-religijne. Funkcją kobiet o tym tytule było towarzyszenie bogu stwórcy w Kosmogonicznej Prokreacji. Kobiety te nazywano także Ręką Boga: według wierzeń bogowie powstali w wyniku masturbacji kreatora, dlatego ręka posłużyła mu za partnerkę.

                                     

1. Kobiety u władzy

Faktyczną władzę, porównywalną z władzą królewską osiągnęły Boskie małżonki w Trzecim Okresie Przejściowym, w czasach panowania XXIII i XXV dynastii. W czasach tych posiadały one władzę polityczna i kontrolę nad świątyniami Egiptu, odgrywając ogromna rolę w polityce dynastycznej faraonów. Pierwszą z nich była Szepenupet I, córka Osorkona III. Wywodziła się z królewskiego rodu z Tanis, a więc była pochodzenia libijskiego. Jej następczynie były córkami władców kuszyckich, władających Egiptem w czasach XXV dynastii oraz władców saickich z okresu XXVI dynastii. Imiona boskich małżonek zapisywane były w kartuszach. Swą władzę sprawowały przez ponad dwa stulecia niemalże całkowicie likwidując wpływy i znaczenie arcykapłanów Amona w Tebach. Boskie małżonki Amona ślubowały zachować dziewictwo do końca życia, a sukcesja następowała poprzez adopcję swej następczyni.

                                     

2. Pełna lista boskich małżonek Amona

 • Anchnesneferibre,
 • Karoma III – córka lub wnuczka Osorkona II,
 • Szepenupet II,
 • Amenardis I,
 • Taszacheper? – córka Osorkona II, prawdopodobnie,
 • Tuja – żona Setiego I, matka Ramzesa II,
 • Titi – żona? Ramzesa X,
 • Iset – żona Ramzesa III,
 • Henuttaui – córka Pinodżema II,
 • Maatkare – córka Pinodżema I,
 • Hatszepsut – córka Totmesa I,
 • Isis – matka Totmesa III tytuł otrzymała pośmiertnie,
 • Nitokris II.
 • Sitkamose – córka Kamose tytuł otrzymała prawdopodobnie pośmiertnie,
 • Ahhotep I? – żona Sekenenre Tao II, matka Ahmosego prawdopodobnie,
 • Ahmes-Meritamon – córka Totmesa III,
 • Amenardis II,
 • Tentipet – żona Ramzesa IV,
 • Meritamon – córka Ahmosego, siostra-żona Amenhotepa I,
 • Neferure – córka Hatszepsut i Totmesa II - żona Totmesa III,
 • Hatszepsut-Meritre – żona Totmesa III,
 • Szepenupet I,
 • Tauseret – żona Setiego II,
 • Sitre – żona Ramzesa I, matka Setiego I,
 • Nefertari – żona Ramzesa II,
 • Isis – córka Ramzesa VI,
 • Tiaa – żona Amenhotepa II, matka Totmesa IV,
 • Nitokris I,
 • Ahmes-Nefertari – córka Sekenenre Tao II, siostra-żona Ahmosego,
 • Ahmes-Sitamon – córka Ahmosego,