Poprzednia

ⓘ Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
                                     

ⓘ Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie, przywrócony 5 maja 2006 w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nowo powstałym resortem zostało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Kierownictwo

 • Dariusz Piontkowski PiS – minister edukacji narodowej od 4 czerwca 2019
 • Maciej Kopeć PiS – podsekretarz stanu od 4 stycznia 2016
 • Marzena Machałek PiS – sekretarz stanu od 10 marca 2017
 • Sławomir Adamiec – dyrektor generalny
                                     

2. Główne zadania

 • zatrudnianie nauczycieli, ich awanse i wynagrodzenia;
 • sprawy związane z wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
 • ustalanie programów, podręczników i środków dydaktycznych nauczania;
 • pomoc stypendialna dla uczniów;
 • polityka państwa dla młodzieży;
 • opracowanie egzaminów zewnętrznych;
 • organizowanie roku szkolnego.
                                     

3. Struktura organizacyjna

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne

 • Biuro Organizacyjne
 • Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
 • Departament Podręczników, Programów i Innowacji
 • Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Ekonomiczny
 • Departament Funduszy Strukturalnych
 • Departament Kształcenia Ogólnego
 • Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego
 • Biuro Kontroli
 • Departament Informacji i Promocji
 • Biuro Administracyjne
 • Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.
 • Departament Prawny

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi:

 • Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 • Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie
 • Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra:

 • Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra wspólnie z innymi organami:

 • Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie


                                     

4. Historia

Pierwszym centralnym urzędem państwowym w Polsce właściwym w sprawach oświaty i wychowania była utworzona 14 października 1773 Komisja Edukacji Narodowej, uznawana za pierwsze w świecie ministerstwo nauki, oświaty i wychowania. Po okresie rozbiorów zostało utworzone 3 stycznia 1918 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po II wojnie światowej resort właściwy dla spraw oświaty i wychowania nosił różne nazwy i miał różne zakresy działania.

W 1945 Ministerstwo Oświaty założyło Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych od 1974 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

W 2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zdołało zapobiec rozpoczęciu 8 kwietnia ogólnopolskiego strajku nauczycieli, do którego przystąpiło blisko 2/3 ogółu publicznych placówek oświaty.

                                     

5. Siedziba

Siedzibą Ministerstwa jest gmach Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie. Budynek wybudowany w latach 1925–1930 według projektu profesora Zdzisława Mączeńskiego dla ówczesnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

                                     

6. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania

Prezesi Komisji Edukacji Narodowej

 • Michał Jerzy Poniatowski od 1776 do 1794
 • Ignacy Jakub Massalski od 1773 do 1776

Minister oświaty i szkolnictwa wyższego

 • Henryk Jabłoński PZPR od 11 listopada 1966 do 28 marca 1972

Ministrowie edukacji narodowej i sportu

 • Mirosław Sawicki bezpartyjny od 2 maja 2004 do 1 września 2005
 • Krystyna Łybacka SLD od 19 października 2001 do 2 maja 2004

Ministrowie edukacji narodowej

 • Mirosław Sawicki bezpartyjny od 1 września 2005 do 31 października 2005

Minister edukacji i nauki

 • Michał Seweryński PiS od 31 października 2005 do 5 maja 2006
                                     

6.1. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Prezesi Komisji Edukacji Narodowej

 • Michał Jerzy Poniatowski od 1776 do 1794
 • Ignacy Jakub Massalski od 1773 do 1776
                                     

6.2. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Ministrowie wyznań religijnych i oświecenia publicznego

 • Kazimierz Bartel od 1926 do 1927
 • Julian Nowak w 1922
 • Stanisław Grabski od 1925 do 1926
 • Ksawery Prauss od 1918 do 1919
 • Jan Łukasiewicz w 1919
 • Kazimierz Władysław Kumaniecki w 1922
 • Józef Mikułowski-Pomorski w 1926
 • Tadeusz Łopuszański od 1919 do 1920
 • Kazimierz Świtalski od 1928 do 1929
 • Sławomir Czerwiński od 1929 do 1931
 • Gustaw Dobrucki od 1927 do 1928
 • Antoni Sujkowski w 1926
 • Bolesław Miklaszewski od 1923 do 1924
 • Wacław Jędrzejewicz od 1934 do 1935
 • Antoni Ponikowski od 1921 do 1922
 • Wojciech Alojzy Świętosławski od 1935 do 1939
 • Józef Mikułowski-Pomorski od 1922 do 1923
 • Maciej Rataj od 1920 do 1921
 • Stanisław Głąbiński w 1923
 • Janusz Jędrzejewicz od 1931 do 1934


                                     

6.3. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Ministrowie oświaty

 • Władysław Bieńkowski PZPR od 13 listopada 1956 do 27 października 1959
 • Feliks Baranowski PZPR od 11 września 1956 do 13 listopada 1956
 • Czesław Wycech ZSL od 28 czerwca 1945 do 5 lutego 1947
 • Wacław Tułodziecki PZPR od 27 października 1959 do 11 listopada 1966
 • Stanisław Skrzeszewski PPR od 31 grudnia 1944 do 28 czerwca 1945 wcześniej od 20 lipca 1944 kierownik resortu oświaty PKWN
 • Stanisław Skrzeszewski PPR/PZPR od lutego 1947 do 7 lipca 1950
 • Witold Jarosiński PZPR od 7 lipca 1950 do 4 sierpnia 1956
                                     

6.4. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Minister oświaty i szkolnictwa wyższego

 • Henryk Jabłoński PZPR od 11 listopada 1966 do 28 marca 1972
                                     

6.5. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Ministrowie oświaty i wychowania

 • Jerzy Kuberski PZPR od 29 marca 1972 do 8 lutego 1979
 • Bolesław Faron PZPR od 12 lutego 1981 do 6 listopada 1985
 • Joanna Michałowska-Gumowska PZPR od 12 listopada 1985 do 23 października 1987
 • Krzysztof Kruszewski PZPR od 3 kwietnia 1980 do 12 lutego 1981
 • Józef Tejchma PZPR od 8 lutego 1979 do 2 kwietnia 1980
                                     

6.6. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Ministrowie edukacji narodowej i sportu

 • Mirosław Sawicki bezpartyjny od 2 maja 2004 do 1 września 2005
 • Krystyna Łybacka SLD od 19 października 2001 do 2 maja 2004
                                     

6.7. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Ministrowie edukacji narodowej

 • Mirosław Sawicki bezpartyjny od 1 września 2005 do 31 października 2005
                                     

6.8. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Minister edukacji i nauki

 • Michał Seweryński PiS od 31 października 2005 do 5 maja 2006
                                     

6.9. Lista ministrów właściwych do spraw oświaty i wychowania Ministrowie edukacji narodowej

 • Ryszard Legutko bezpartyjny od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007
 • Roman Giertych LPR od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007
 • Katarzyna Hall bezpartyjna od 16 listopada 2007 do 18 listopada 2011
 • Krystyna Szumilas PO od 18 listopada 2011 do 27 listopada 2013
 • Joanna Kluzik-Rostkowska PO od 27 listopada 2013 do 16 listopada 2015
 • Dariusz Piontkowski PiS od 4 czerwca 2019
 • Anna Zalewska PiS od 16 listopada 2015 do 4 czerwca 2019
                                     
 • Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
 • Towarzystwo Historyczne. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministerstwo Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
 • współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej Ministerstwem Kultury, Ministerstwem Środowiska, Kancelarią Sejmu RP, Instytutem Pamięci Narodowej Muzeum Powstania
 • Ministerstwem Edukacji W 1953 roku z Ministerstwa Edukacji wyodrębniło się samodzielne Ministerstwo Kultury. Ustawa nr 2 1969 Sb. o powoływaniu ministerstw i innych
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obecnie
 • Ministerstwo Edukacji Kultury i Sportu hiszp. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte resort odpowiedzialny za edukację kulturę i sport w Hiszpanii
 • przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. Patronem olimpiady jest m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej Olimpiada
 • Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. Celem olimpiady
 • Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wyników otwartego konkursu ofert. Celem szczegółowym

Użytkownicy również szukali:

minister edukacji 2019,

...
...
...