Poprzednia

ⓘ Linia graniczna
Linia graniczna
                                     

ⓘ Linia graniczna

Linia graniczna - miejsce przecięcia granicy państwowej z powierzchnią ziemi bądź z wodami powierzchniowymi. W terenie przebieg linii granicznej wyznaczają znaki graniczne. Jeśli umowy nie stanowią inaczej, linia graniczna przebiega w następujący sposób:

 • Na rzekach, potokach itp. wzdłuż linii środkowej koryta. Jest to tzw. "granica ruchoma", która dostosowuje się do naturalnych i sztucznych zmian położenia koryta, chyba że zmiana jest znaczna lub umawiające się strony stanowią inaczej. Linia środkowa to linia jednakowo oddalona od obu brzegów. W przypadku, gdy ciek graniczny się rozgałęzia, linia graniczna podąża ramieniem o większym przepływie.
 • Na odcinkach lądowych i większych zbiornikach wodnych po linii prostej pomiędzy dwoma sąsiednimi znakami, także w przypadku przecięcia granicą cieków i zbiorników wodnych z jednego brzegu na drugi.
 • Środkiem suchych rowów granicznych i dróg granicznych. W tym przypadku znaki graniczne umieszczane są na przemian po obu stronach granicy.
                                     
 • Placówka Straży Granicznej I linii Gołaszyn jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej w okresie
 • Placówka Straży Granicznej I linii Szczygłowice jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej w
 • Placówka Straży Granicznej I linii Klimiec jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - czechosłowackiej w
 • Placówka Straży Granicznej I linii Ciszkowo jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej w okresie
 • Placówka Straży Granicznej I linii Łączki jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej w okresie
 • Placówka Straży Granicznej I linii Przysłup jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - czechosłowackiej
 • Placówka Straży Granicznej I linii Pisarzowice jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej w okresie
 • Placówka Straży Granicznej I linii Dębno Polskie jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - niemieckiej w
 • Placówka Straży Granicznej I linii Rycerka jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko - czechosłowackiej w

Użytkownicy również szukali:

linia graniczna anatomia,

...
...
...