Poprzednia

ⓘ Powiat lubliniecki
Powiat lubliniecki
                                     

ⓘ Powiat lubliniecki

Powiat lubliniecki – powiat w Polsce w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lubliniec.

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy miejsko-wiejskie: Woźniki
 • gminy miejskie: Lubliniec
 • gminy wiejskie: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków
 • miasta: Lubliniec, Woźniki
                                     

1. Demografia

Liczba ludności dane z 31 grudnia 2012:

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu lublinieckiego w 2014 roku.

Związki wyznaniowe

 • Świadkowie Jehowy: 3 zbory
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: zbór
 • Kościół rzymskokatolicki: 20 parafii
 • Kościół Zielonoświątkowy: zbór
 • Kościół ewangelicko-augsburski: zbór
                                     

2. Położenie geograficzne

Powiat lubliniecki położony jest w dorzeczach górnej Liswarty i górnej Małej Panwi. Jego terytorium znajduje się na pograniczu Niziny Śląskiej i Wyżyny Śląskiej. W północno-wschodniej części powiatu znajduje się też większa część Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą”.

W przeszłości do powiatu lublinieckiego należały także gminy Dobrodzień i Kalety.

                                     

3. Historia powiatu

Historycznie większość powiatu stanowi część Górnego Śląska, oprócz terenu miejscowości Łebki, Pietrzaki oraz części miejscowości Herby dawniej Herby Polskie. Przez długi czas Ziemia lubliniecka stanowiła rejon kulturowy Górnego Śląska, graniczący od północy z Małopolską. Granica między Śląskiem a Małopolską, ustanowiona na przełomie XIV i XV wieku, przebiega w kierunku północnym od miejscowości Boronów i wschodnim od miasta Woźniki. Miała ona wpływ na wzmocnienie autonomii ziemi lublinieckiej jako obszaru odrębnego kulturowo. W XVIII była to też granica Prus z Rzecząpospolitą, a później Prus i Niemiec z Rosją i Królestwem Polskim.

Zaczątkiem powiatu był tzw. districtus Lublinensis, który to wzmiankowany był już w XIV wieku. Do końca XX wieku w granicach powiatu znajdowały się też miasta i gminy Kalety i Dobrodzień, które zostały odłączone od powiatu lublinieckiego 1 stycznia 1999 r.

 • 1300 – Lubliniec uzyskuje prawa miejskie
 • 1922 – pierwszy starosta lubliniecki w dwudziestoleciu międzywojennym – Kazimierz Grzymała-Niegolewski zmarł w 1923
 • XVIII wiek – pierwszy starosta z nadania pruskiego – Jan Ludwik von Goczalkowski


                                     

4. Kultura i turystyka

Na obszarze powiatu znajduje się kilkanaście dworków, pałaców i zespołów zamkowo-pałacowych: w Dralinach, Kochanowicach, Kochcicach, Koszęcinie, Lublińcu, Łagiewnikach Wielkich, Panoszowie, Sierakowie Śląskim, Wędzinie i Wierzbiu.

Na trasie Szlaku architektury drewnianej znajdują się następujące obiekty:

 • kościół św. Marcina z 1751 w Cieszowej
 • kościół cmentarny św. Walentego z 1696 w Woźnikach
 • kościół św. Jana Chrzciciela z ok.1670 w Bruśku
 • kościół Świętej Trójcy z 1724 w Koszęcinie
 • kościół Matki Boskiej Różańcowej z 1611 w Boronowie, pierwszy na Śląsku kościół zbudowany na planie krzyża greckiego.
 • wolno stojąca dzwonnica drewniana z XVII w. przy murowanym kościele św. Józefa z 1331 w Sadowie
 • kościół św. Anny z 1653 w Lublińcu
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1576 w Gwoździanach.

W zespole zamkowym w Koszęcinie swoją siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk”. W miejscowości Cieszowa, oprócz zabytkowego kościoła, znajduje się też kirkut z XVIII wieku.

Poza szlakiem architektury drewnianej, na terenie powiatu znajdują się także:

 • Szlak Powstań Śląskich 73 km
 • Szlak Pomników Przyrody 61 km
 • Szlak im. Józefa Lompy 83 km
                                     

5. Prasa

Na terenie powiatu lublinieckiego ukazuje się Echo powiatu – bezpłatny informator powiatu lublinieckiego – miesięcznik informacyjno-publicystyczny, poświęcony zagadnieniom lokalnym.

                                     

6. Gospodarka

Powiat lubliniecki oparty jest głównie o rolnictwo, jednakże na jego terenie znajduje się także kilka większych zakładów przemysłowych:

 • Hugienika w Lublińcu
 • Hoger w Lublińcu
 • Bios Lubliniec 1
 • Scrapena – zakład przerobu złomu i recyklingu samochodów w Herbach.
 • Turbo Care Poland w Lublińcu
 • Energoserwis – przemysł elektromaszynowy w Lublińcu
 • Szybex w Lublińcu
 • Młyn Lubliniec
 • Gerlic w Lublińcu
 • Texlen w Lublińcu
 • Lentex – producent wykładzin w Lublińcu
 • Polimer w Lublińcu
 • Bios Lubliniec 2
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. – Zakład Magazynowania Paliw nr 3 w Boronowie
                                     

7. Sąsiednie powiaty

 • powiat kłobucki
 • powiat tarnogórski
 • powiat oleski województwo opolskie
 • powiat częstochowski
 • powiat strzelecki województwo opolskie
 • powiat myszkowski

Użytkownicy również szukali:

info lubliniec, powiat lubliniecki jaka strefa,

...
...
...