Poprzednia

ⓘ Kategoria:Ofiary represji komunistycznych w Europie 1917–1991
                                               

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR – związkowy organ Sądu Najwyższego ZSRR, rozpatrujący sprawy o szczególnym znaczeniu w stosunku do wyższych oficerów armii i marynarki, a także oskarżonych obywateli ZSRR i cudzoziemców oskarżanych o zdradę i działalność kontrrewolucyjną, zwłaszcza w okresie wielkiego terroru w ZSRR. Zgodnie z ustawą o ustroju sądownictwa ZSRR z 1938 Sąd Najwyższy ZSRR został zdefiniowany jako najwyższy organ sądowy państwa i działał w ramach: a) Kolegium Sądowego do spraw Karnych; b) Kolegium Sądowego do spraw Cywilnych; c) Kolegium Wojskowego; g) Kolegium Kolejoweg ...

                                               

Kuropaty

Kuropaty biał. Курапа́ты, ros. Куропаты – uroczysko na skraju Mińska na Białorusi, w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941. Liczba ofiar nie jest dokładnie znana i może wynosić: według Zdzisława Winnickiego, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego – 250 tysięcy osób według Hienadzia Tarnauskiego, prokuratora generalnego Białoruskiej SRR – co najmniej 30 tysięcy osób według Zianona Pazniaka artykuł w gazecie "Litaratura i Mastactwa” – od 100 tysięcy do 250 tysięcy osób według przewodnika Biełaruś – do 100 tysięcy osób według Aleha Bażełki, prokurato ...

                                               

Więzienie na Zamarstynowie

Więzienie na Zamarstynowie – dawne więzienie we Lwowie w dzielnicy Zamarstynów. W latach 30. XX wieku w okresie II Rzeczypospolitej powstało centralne więzienie wojskowe dla komendantur w Polsce południowo-wschodniej. Po wybuchu II wojny światowej 1939 lotnictwo, agresji ZSRR na Polskę i wkroczeniu do Lwowa Armia Czerwona zamieniła polski zakład karny na więzienie polityczne NKWD. Więzienie na Zamarstynowie było jednym z kilku miejsc we Lwowie, gdzie po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku NKWD dokonało masowego mordu więźniów politycznych. Między 25 a 28 czerwca zamordow ...

                                               

Brygidki (więzienie)

Brygidki – potoczna nazwa więzienia we Lwowie przy ul. Kazimierzowskiej. Renesansowy gmach został zbudowany w 1614 r. dla żeńskiego zakonu św. Brygidy. Istniejąca przy budynku kaplica św. Piotra do dziś spełnia swoją pierwotną rolę, natomiast budynek klasztorny, po likwidacji zakonu w 1784 r., został zamieniony na więzienie kryminalne, a po I wojnie światowej na polityczne.

                                               

Butowo (miejsce egzekucji)

Poligon strzelecki NKWD w Butowie – poligon strzelecki Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych ZSRR w Butowie pod Moskwą. Wraz z Kommunarką stanowił miejsce masowych egzekucji dokonywanych przez NKWD. Potocznie nazywany "Rosyjską Golgotą”. Początkowo była to stadnina koni. Potem NKWD zaadaptowało ten teren na własne potrzeby ćwiczebne, dzięki czemu powstał poligon strzelecki. Od sierpnia 1937 poligon w Butowie stał się jednak miejscem masowych egzekucji. Do listopada 1938 od kul zginęło tu ponad 20 765 ludzi 60 narodowości ponad połowa rozstrzelanych to Rosjanie, w tym także 1176 Polaków. ...

                                               

Demianów Łaz

Demianów Łaz – wąwóz na obrzeżach Stanisławowa, w pobliżu dawnej wsi Pasieczna, miejsce pochówku ofiar sowieckiego terroru w roku 1941. W latach siedemdziesiątych, po audycjach Radia Wolna Europa poświęconych temu miejscu, krajobraz został zmieniony przez ciężki sprzęt, co znacznie utrudniło późniejsze badania. Pomimo tych wysiłków miejscowym działaczom organizacji Memoriał udało się dotrzeć do szczątków ponad 500 mężczyzn, kobiet i dzieci. 20 ofiar udało się zidentyfikować z nazwiska, jedną z zawodu. Może to mieć związek z wymordowaniem ok. 2500 osób z więzienia NKWD, urządzonego w gmachu ...