Poprzednia

ⓘ Łukasz Łuczaj
Łukasz Łuczaj
                                     

ⓘ Łukasz Łuczaj

Łukasz Jakub Łuczaj – polski botanik, doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, popularyzator przyrody i działacz na rzecz jej ochrony. Znany głównie z publikacji na temat dzikich roślin jadalnych.

                                     

1. Życiorys

W okresie licealnym stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W 1994 ukończył studia z biologii środowiskowej na Uniwersytecie Warszawskim praca magisterska na temat rozprzestrzeniania się nowych gatunków krzewów w Puszczy Białowieskiej. W 1999 obronił tamże napisaną pod kierunkiem Janusza Falińskiego pracę doktorską pod tytułem Struktura roślinności i efekty brzegowe w strefie kontaktowej lasu i łąki.

Od 2011 jest wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego wpierw Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii w Weryni Uniwersytetu Rzeszowskiego, a obecnie Instytutu Biologii i Biotechnologii. W 2012 uzyskał w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiając monografię Dziko rosnące rośliny jadalne użytkowane w Polsce od połowy XIX w. do czasów współczesnych. W tym samym roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie jest kierownikiem Zakładu Botaniki.

Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim ekologię roślin i etnobotanikę, z czym wiąże się również zainteresowanie taksonomią ludową i dzikimi roślinami jadalnymi. W swoim gospodarstwie prowadzi eksperymenty ekologiczne i propaguje ideę dzikiego ogrodu nastawionego na maksimum bioróżnorodności, m.in. utrzymuje łąki kośne i pole z ginącymi gatunkami chwastów, a także próbuje odtwarzać naturalne runo leśne w młodych drzewostanach na gruntach porolnych. Jest pionierem ruchu dzikich ogrodów w Polsce.

Jest członkiem redakcji czasopism naukowych "Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine” oraz "Acta Societatis Botanicorum Poloniae” i twórcą nowego polskiego pisma "Etnobiologia Polska”. Naukowo zajmuje się uporządkowaniem archiwalnych danych etnobotanicznych z terenu Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi oraz prowadzi badania terenowe nad użytkowaniem roślin m.in. w Chinach, w Laosie, na Kaukazie i na Bałkanach.

Jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony przyrody Podkarpacia – m.in. obronę rzek przed regulacją. Stworzył także mieszanki nasion łąkowych, które umożliwiają samodzielne tworzenie kwietników z rodzimych, często zagrożonych gatunków. Były to pierwsze tego typu rodzime mieszanki w Polsce od roku 1999. Ponadto interesuje się technikami przeżycia w dzikiej przyrodzie organizuje także warsztaty poświęcone tej tematyce i odtwarzaniem trybu życia zbieraczy-łowców.

Przez wiele lat był współpracownikiem miesięczników "Wróżka” i "Kuchnia”, gdzie pisał o dzikich roślinach jadalnych. Obecnie pisze do kwartalnika "Przekrój”. Prowadzi też blogi po polsku www.lukaszluczaj.pl, angielsku www.thewildfood.org oraz videoblogi po polsku Lukasz Luczaj i angielsku The Wild Food.

Jego siostra Justyna Łuczaj-Salej jest reżyserką filmową, razem stworzyli cykl telewizyjny Dziki Obiad Łukasza Łuczaja Kuchnia+ 2011.

                                     

2. Publikacje wybór

  • Większość publikacji naukowych dostępna na Google Scholar: Lukasz Luczaj
  • Wild vascular plants gathered for consumption in the Polish countryside: a review z Wojciechem M. Szymańskim, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2007, 3:17
  • W dziką stronę 2010
  • Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy 2002
  • Podręcznik robakożercy czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy 2005
  • Dzika Kuchnia 2013