Poprzednia

ⓘ Dekanat Lądek-Zdrój
Dekanat Lądek-Zdrój
                                     

ⓘ Dekanat Lądek-Zdrój

Dekanat Lądek-Zdrój – jeden z 24 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji świdnickiej, położony w południowo-wschodniej części diecezji.

Dekanat znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim. Obejmuje swoim zasięgiem gminy: Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie oraz południowo-wschodnią część gminy Kłodzko. Jego siedziba ma miejsce w Lądku-Zdroju, w kościele Narodzenia NMP.

                                     

1. Historia

Obszar obecnego dekanatu Lądek-Zdrój wchodził od czasów średniowiecza w skład dekanatu kłodzkiego, podniesionego w XIX w. do rangi wielkiego dekanatu. Po zakończeniu II wojny światowej znalazł się on w granicach Polski. Decyzją ówczesnych władz kościelnych został on włączony w obręb administratury apostolskiej archidiecezji wrocławskiej ze stolicą biskupią we Wrocławiu, pozostając formalnie w granicach archidiecezji praskiej.

Na początku 1946 dokonano podziału wielkiego dekanatu na cztery mniejsze jednostki, wśród których znalazł się dekanat Kłodzko, obejmujący obszar Kotliny Kłodzkiej i Masywu Śnieżnika. W czerwcu 1972 dekanat został usankcjonowany zgodnie z prawem kanonicznym i oficjalnie włączono go do archidiecezji wrocławskiej na mocy decyzji papieża Pawła VI.

W 1982 abp Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski, dokonał podziału dekanatu Kłodzko na dwie mniejsze jednostki ze stolicami dekanalnymi w Kłodzku i Lądku Zdroju.

                                     

2. Parafie i miejscowości

W skład dekanatu wchodzi 8 parafii:

parafia św. Józefa Oblubieńca

 • Kletno
 • Klecienko
 • Kamienica
 • Bolesławów → kościół parafialny
 • Nowa Morawa
 • Stara Morawa

parafia św. Jana Chrzciciela

 • Ołdrzychowice Kłodzkie → kościół parafialny
 • Piotrowice
 • Piotrowice Górne → filia Świętej Rodziny
 • Piotrowice Dolne
 • Romanowo
 • Rogówek

parafia św. Mikołaja

 • Orłowiec → filia św. Sebastiana
 • Konradów → filia Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Ugór
 • Skowronki
 • Radochów → kościół parafialny

parafia św. Andrzeja

 • Skrzynka → filia św. Bartłomieja
 • Trzebieszowice → kościół parafialny

parafia św. Marcina

 • Żelazno → kościół parafialny
 • Marcinów → filia NMP Częstochowskiej

Powyższy wykaz przedstawia wszystkie miasta, wsie oraz dzielnice miast, przysiółki wsi i osady w dekanacie.

                                     

2.1. Parafie i miejscowości parafia św. Józefa Oblubieńca

 • Kletno
 • Klecienko
 • Kamienica
 • Bolesławów → kościół parafialny
 • Nowa Morawa
 • Stara Morawa
                                     

2.2. Parafie i miejscowości parafia św. Jana Chrzciciela

 • Popków
 • Bielice → filia św. Wincentego i św. Walentego
 • Młynowiec do parafii należy tylko przysiółek tej wsi
 • Nowy Gierałtów → kościół parafialny
 • Stary Gierałtów → filia św. Michała
                                     

2.3. Parafie i miejscowości parafia św. Jana Chrzciciela

 • Ołdrzychowice Kłodzkie → kościół parafialny
 • Piotrowice
 • Piotrowice Górne → filia Świętej Rodziny
 • Piotrowice Dolne
 • Romanowo
 • Rogówek
                                     

2.4. Parafie i miejscowości parafia św. Mikołaja

 • Orłowiec → filia św. Sebastiana
 • Konradów → filia Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Ugór
 • Skowronki
 • Radochów → kościół parafialny
                                     

2.5. Parafie i miejscowości parafia Matki Bożej Królowej Polski i św. Maternusa

 • Stojków
 • Janowa Góra → filia św. Jana Nepomucena
 • Stronie Śląskie → kościół parafialny i filia Zmartwychwstania Pańskiego
 • Goszów
 • Młynowiec
 • Strachocin
 • Stronie Śląskie
 • Sienna → filia św. Michała
                                     

2.6. Parafie i miejscowości parafia św. Andrzeja

 • Skrzynka → filia św. Bartłomieja
 • Trzebieszowice → kościół parafialny
                                     

2.7. Parafie i miejscowości parafia św. Marcina

 • Żelazno → kościół parafialny
 • Marcinów → filia NMP Częstochowskiej

Powyższy wykaz przedstawia wszystkie miasta, wsie oraz dzielnice miast, przysiółki wsi i osady w dekanacie.