Poprzednia

ⓘ Tytuł zawodowy
                                     

ⓘ Tytuł zawodowy

Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.

Tytułów zawodowych nie należy mylić z tytułem naukowym i stopniami naukowymi.

Tytułów zawodowych istnieje cała mnogość, a ich hierarchia wygląda różnie w różnych grupach zawodowych. W Polsce w niektórych grupach zawodowych istnieją ustawowo określone ich nazwy i hierarchie, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Do najczęściej spotykanych tytułów zawodowych należą:

 • robotnik wykwalifikowany
 • technik
 • Tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty
 • technik fizjoterapii
 • tytuły uzyskiwane po studiach pierwszego stopnia
 • tytuły licencjata
 • licencjat położnictwa
 • licencjat
 • licencjat pielęgniarstwa
 • Tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach wyższych
 • inżynier architekt
 • inżynier
 • tytuły inżyniera
 • inżynier pożarnictwa
 • tytuły magistra
 • magister
 • tytuły uzyskiwane po studiach drugiego stopnia lub po jednolitych studiach magisterskich
 • magister położnictwa
 • magister farmacji
 • magister sztuki
 • magister pielęgniarstwa
 • magister inżynier
 • magister inżynier pożarnictwa
 • tytuły magistra inżyniera
 • magister inżynier architekt
 • lekarz dentysta
 • lekarz weterynarii
 • lekarz
 • tytuły lekarza
 • uczeń
 • czeladnik
 • mistrz
 • Tytuły zawodowe w rzemiośle
 • menedżer sportu
 • Tytuły zawodowe w kulturze fizycznej
 • trener
 • instruktor
 • zarządca nieruchomości
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • rzeczoznawca majątkowy
 • Tytuły zawodowe związane z gospodarką nieruchomościami
 • notariusz
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • prokurator
 • Tytuły zawodowe w zawodach prawniczych
 • adwokat
 • nawigator
 • Tytuły zawodowe żołnierzy
 • oficer dyplomowany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • pilot
 • Inne tytuły zawodowe
 • detektyw
 • biegły rewident
 • doradca inwestycyjny
                                     
 • podejmować uchwały popierające wniosek o nadanie tytułu profesora I stopień kształcenia 7 semestrów, tytuł zawodowy - inżynier moduły: Inżynieria Biosystemów
 • Oczyszczacz kanalizacyjny kanalarz - tytuł zawodowy Oczyszczacz konstrukcji stalowych tytuł zawodowy Constantine gra komputerowa - uzbrojenie
 • Podchorąży tytuł wojskowy kandydata na oficera zawodowego lub rezerwy tradycyjnie tytuł ten jest używany także w innych służbach mundurowych, np. w
 • również studia magisterskie. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Uczelnia finansowana jest przez
 • kursów dokształcających. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z możliwością kontynuacji studiów na poziomie
 • projektem. Otrzymanie tytułu Eur Ing wymaga 7 lat kształcenia złożonego z okresu uniwersyteckiego oraz praktyki zawodowej Tytuł Eur Ing jest równoważny
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden
 • Inżynier budownictwa tytuł zawodowy Inżynier budownictwa zawód zaufania publicznego.
 • Baron tytuł szlachecki kobieta nosząca tytuł barona to baronessa, żona barona to baronessa lub baronowa. Tytuł barona jest najniższym tytułem arystokratycznym

Użytkownicy również szukali:

posługiwanie się tytułem magistra, tytul inzyniera, zawód specjalność stopień naukowy tytuł zawodowy tytuł naukowy,

...
...
...