Poprzednia

ⓘ Kategoria:Erystyka
                                               

Erystyka

Erystyka – sztuka doprowadzania sporów do korzystnego rozwiązania bez względu na prawdę materialną. Słowo pochodzi z klasycznego języka greckiego – eristikós, czyli kłótliwy, od éris oznaczający kłótnię, spór, walkę oraz imię bogini niezgody, córki Nocy, towarzyszki Aresa na polu bitwy, będącej uosobieniem waśni, niezgody i kłótni.

                                               

Argument emocjonalny

Argument emocjonalny – argument odwołujący się do emocji słuchaczy, mający na celu wzbudzić w nich pewne uczucia. Przykłady argumentów emocjonalnych: argumentum ad baculum argumentum ad misericordiam argumentum ad personam

                                               

Argument równi pochyłej

Argument równi pochyłej – sposób argumentacji, stosowany szczególnie często w bioetyce. Z argumentu równi pochyłej korzysta się w dyskusji na temat początku życia człowieka, jego końca, badań genetycznych, a także definicji zdrowia i choroby w ogóle. Argument ten ogólnie polega na argumentacji przeciwko danemu postępowaniu zapłodnienie pozaustrojowe, eutanazja, podając, że postawienie już pierwszego, drobnego kroku w danym kierunku, nawet gdyby wydawał się on właściwy i pożądany, doprowadzić może do kolejnych, mniej pożądanych, i w efekcie do dojścia do katastrofalnych skutków. Argument te ...

                                               

Argumentum ad auditorem

Argumentum ad auditorem – pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym dyskutant nie zwraca się bezpośrednio do oponenta, lecz do audytorium. Jednocześnie nie odpowiada racjonalnie na zarzuty stawiane przez rozmówcę, w sposób populistyczny odwołując się do gustów i upodobań słuchaczy. Pozyskanie audytorium ma na celu wywarcie presji na oponencie, który nie będzie miał śmiałości przeciwstawić się opiniom grona słuchaczy.

                                               

Argumentum ad baculum

Argumentum ad baculum – pozamerytoryczny sposób argumentowania, polegający na grożeniu dyskutantowi przykrymi konsekwencjami nieprzyjęcia danej tezy, przy czym zabieg ten ma na celu nie przedstawienie jej logicznych następstw, lecz wywarcie presji na rozmówcy za pomocą emocji. W skrajnych wypadkach argument ten może dotyczyć groźby użycia przemocy ze strony samego dyskutanta. Argument można przedstawić zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie, np. można powiedzieć zamknij się, bo oberwiesz, ale można też w sposób niewerbalny, czyli bez użycia słów, a zamiast nich np. gestów przekazać rozmówcy ...

                                               

Argumentum ad consequentiam

Argumentum ad consequentiam – pozamerytoryczny sposób argumentowania przeciw proponowanemu twierdzeniu poprzez wskazanie, iż jego następstwa logiczne lub przyczynowo-skutkowe są z jakichś powodów nie do przyjęcia i z tego względu twierdzenie to należy odrzuciċ.

                                               

Enigmatyzacja

Enigmatyzacja w erystyce: umyślne używanie niejasnych terminów, tak, że wróg nie mógł ich osiągnięcia. Jednym z warunków racjonalnej dyskusji jest wykorzystanie w zrozumiałym językiem dla uczestniczących w sporze stron i publiczności.