Poprzednia

ⓘ Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
                                     

ⓘ Kopalnia Węgla Brunatnego Konin

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. – kopalnia. Główna siedziba kopalni znajduje się w Kleczewie. KWB Konin powstała w czasie II wojny światowej, kiedy to Niemcy rozpoczęli budowę kopalni wraz z zakładem przeróbczym – brykietownią. W 1945 roku, na bazie istniejącej infrastruktury rozpoczęto eksploatację odkrywki Morzysław, początkowo dla potrzeb miejscowej ludności, a od 1946 roku też dla potrzeb brykietowni. W 1953 roku swoją działalność zaczęła odkrywka Niesłusz. W lipcu 1955 roku kopalnia otrzymała oficjalnie nazwę Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin”. W oparciu o złoża węgla brunatnego zaczęła działać w 1958 elektrownia "Konin”, a w latach 1967-1969 zbudowano dodatkowo elektrownię "Pątnów”. Obszar kopalni obejmuje kilka powiatów i kilkanaście gmin. Bazujący na niej przemysł paliwowo-energetyczny decyduje w dużej mierze o rozwoju gospodarczym regionu konińskiego.

Od 1 stycznia 1968 w granicach Konina,

Prezesem i dyrektorem generalnym kopalni był od 2007 do 19 lutego 2013 roku Sławomir Mazurek, obecnie piastujący funkcję wiceprezesa zarządu ds produkcji. Następnie prezesem i dyrektorem generalnym został Zbigniew Bryja, kolejnym od maja 2015 Sławomir Sykucki.

W dniu 18 lipca 2012 roku ZE PAK S.A. przejął Kopalnię Węgla Brunatnego Konin. Kopalnia została włączona do Grupy Kapitałowej ZE PAK i jednocześnie zmieniono jej oficjalną nazwę na PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.

                                     

1. Kontrowersje

Ostatnie działania Kopalni Węgla Brunatnego Konin budzą pewne kontrowersje. Według niepotwierdzonych informacji powstanie odkrywki węgla w Tomisławicach nieopodal Gopła może spowodować powstanie leju depresyjnego, który w następstwie doprowadzi do wyschnięcia wody w jeziorze. Przykładem niszczącej działalności kopalni może być obniżenie poziomu wody o 1.5 metra w jeziorze Ostrowskim plaża powiększyła się o 200 m. Są to jednak dane niepotwierdzone naukowo. W obronie Gopła i obszarów nadgoplańskich stanęła Gmina Kruszwica i organizacja ekologiczna Greenpeace, które wspólnie złożyły skargę do Komisji Europejskiej. Zdaniem zarządu Kopalni Węgla Brunatnego Konin zarzuty są bezpodstawne, a przeprowadzane badania nierzetelne.

Komisja Europejska jest innego zdania i 26 stycznia 2012 r. upomniała Polskę w związku z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Sprawa dotyczy niewykonania oceny oddziaływania na środowisko kopalni odkrywkowej na obszarze ochrony Natura 2000 nad jeziorem Gopło. Komisja ma przesłać władzom polskim uzasadnioną opinię oraz zwrócić się o doprowadzenie do zgodności z unijnymi przepisami w ciągu dwóch miesięcy. W przeciwnym wypadku, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.