Poprzednia

ⓘ Ryby Polski
Ryby Polski
                                     

ⓘ Ryby Polski

Ryby Polski – gatunki wodnych kręgowców oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw, występujących w czasach nowożytnych, na terenie Polski. Pierwsze opisy ryb występujących w Polsce sporządził w XV w. Jan Długosz w dziele Chorographia Regni Poloniae.

Wykaz obejmuje przedstawicieli następujących, dość odlegle spokrewnionych ze sobą grup kręgowców tradycyjnie zaliczanych do ryb Pisces i krągłoustych Cyclostomata, a współcześnie klasyfikowanych jako gromady lub nadgromady: ryby kostnoszkieletowe, chrzęstnoszkieletowe oraz krągłouste. Zawiera on słodkowodne i dwuśrodowiskowe gatunki rodzime i obce oraz morskie gatunki bytujące stale lub pojawiające się okazjonalnie w południowej części Morza Bałtyckiego. Wymieniono również gatunki obce, które nie zaaklimatyzowały się pomimo celowej lub incydentalnej introdukcji w wodach Polski. Do 2012 roku do polskich wód słodkich z różnych powodów usiłowano wprowadzić 37 gatunków obcych.

                                     

1. Gatunki

Objaśnienia: §§ – gatunek objęty ochroną ścisłą. § – gatunek objęty ochroną częściową. I – gatunek obcy, w tym uciekinierzy z hodowli IE – gatunek obcy, który wyginął w Polsce Ф – poszczególne tzw. formy ekologiczne troci, tradycyjnie traktowane jak osobne gatunki. Środowisko życia: S – woda słodka M – woda morska ↑S – gatunek anadromiczny ↓M – gatunek katadromiczny