Poprzednia

ⓘ Kategoria:Gospodarka Ukrainy
                                               

Gospodarka Ukrainy

Gospodarka Ukrainy Na Ukrainie występuje ponad 90 rodzajów kopalin użytecznych, dotychczas odkryto 8 tys. złóż. Zasoby naturalne dzielone są na trzy grupy: zasoby paliwowe energetyczne, rud metali i niemetaliczne. Na terytorium Ukrainy skoncentrowane są wielkie zasoby rud manganowych i żelaza, uranu, węgla koksującego, siarki rodzimej, soli kamiennej i potasowej, surowców do produkcji cementu. Ukraińskie zasoby mineralno-surowcowe są jednymi z najlepszych jakościowo zasobów na świecie.

                                               

Audyt sprawozdania finansowego na Ukrainie

Audyt sprawozdania finansowego na Ukrainie – badanie danych księgowych oraz wskaźników sprawozdania finansowego jednostki w celu nagromadzenia wystarczających dowodów dających podstawę do wydania niezależnej opinii przez biegłego rewidenta o rzetelności i jasności istotnej informacji przedstawionej w sprawozdaniu finansowym, a także jego zgodności we wszystkich istotnych aspektach z ustawodawstwem Ukrainy. W źródłach anglojęzycznych, audyt definiują jako ocena osoby, organizacji, systemu, procesu, przedsiębiorstwa, projektu lub produktu. Na Ukrainie, ten termin często jest ujmowany jako ko ...

                                               

Bałtycka Ukraina

Bałtycka Ukraina – koncepcja obecności gospodarczej, społecznej, politycznej i ekologicznej Ukrainy, zainicjowana w 2007 roku przez Zarząd Portu Morskiego w Elblągu przy współpracy z kijowskim tygodnikiem "Dzerkało Tyżnia”, Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali i samorządami zachodniej Ukrainy. Inspiracją dla sformułowania koncepcji "Bałtyckiej Ukrainy” była działalność Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali Szwecja. Szwedzcy naukowcy promują tezę mówiącą o tym, że granice regionu Morza Bałtyckiego wykraczają poza terytoria państw nadbrzeżnych i w przybliżeniu pokrywają się z granicami zlewiska Ba ...

                                               

Karbowaniec

Karbowaniec – jednostka pieniężna Ukrainy w latach 1918–1920, 1942–1944, 1992–1996. Historycznie, określeniem "Karbowaneć” nieoficjalnie nazywano na terenie Ukrainy rosyjskiego rubla. Podczas Pierwszej Republiki 1917–1920 karbowaneć został oficjalną walutą nowego państwa, wkrótce zastąpiony przez hrywnę hrywnia. W ZSRR nazwa "karbowaniec” była używana oficjalnie jako ukraińskojęzyczny odpowiednik słowa "rubel” i widniała na radzieckich banknotach. W czasie okupacji niemieckiej Reichskommissariat Ukraine, 1941–1945 Centralny Emisyjny Bank Ukrainy Zentralnotenbank Ukraine w stolicy Komisaria ...

                                               

Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy

Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy – odnosi się do wielu sporów pomiędzy rosyjskim dostawcą gazu Gazpromem a Ukrainą, szczególnie w zakresie dostaw gazu ziemnego, jego cen i długów. Spory te są zagrożeniem dostaw gazu do wielu krajów europejskich, które są zależne od rosyjskiego gazu ziemnego. Poważny spór rozpoczął się w marcu 2005 na temat ceny tranzytu gazu. Kulminacją sporu były cięcia dostaw gazu na Ukrainę 1 stycznia 2006 r. Sytuacja wróciła do normy 4 stycznia 2006 r., gdy dostawy zostały przywrócone, kiedy podpisano wstępne porozumienie pomiędzy rosyjskimi firmami gazowymi a Ukrain ...

                                               

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Zakarpacie"

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Zakarpacie” – strefa ekonomiczna utworzona w 2001 roku na Ukrainie na obszarze Obwodu Zakarpackiego. Jej istnienie przewidziano na okres 30 lat; została jednak zlikwidowana 31 marca 2005 roku. Zasięgiem obejmowała rejony użhorodzki i mukaczewski o łącznej powierzchni 737 ha. Strefą zarządzały powołane do tego specjalne instytucje: układ terytorium specjalnej strefy ekonomicznej, budowa obiektów produkcyjnych i infrastruktury; Organ rozwoju gospodarczego Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Zakarpacie” – której zadania obejmowały opracowanie i wdrożenie strategii re ...

                                               

System nawadniający Ukrainy

System nawadniający Ukrainy. Ponieważ w południowych i wschodnich częściach Ukrainy odnotowuje się deficyt wody, związany zarówno z suchym klimatem, jak i niefrasobliwą, rozrzutną gospodarką, stworzono wielkie systemy nawadniające, dostarczające wodę do nawadniania użytków rolnych oraz dla potrzeb miast i przemysłu. Składają się one ze stacji poboru wody, rurociągów, kanałów nawadniających, stacji pomp, stacji rozdzielczych i sieci urządzeń zraszających. Do największych takich systemów należą: bortnicki w obwodzie kijowskim przyazowski w obwodzie donieckim i zaporoskim dolnodniestrzański w ...

                                               

Truskawiecka

Truskawiecka – naturalna akratopega i woda słodka wydobywana w uzdrowisku Truskawiec, w obwodzie lwowskim, na Ukrainie. Właścicielami marki są IDS Borjomi International oraz Zakład Wód Mineralnych Naftusia.