Poprzednia

ⓘ Kolonia Norma
Kolonia Norma
                                     

ⓘ Kolonia Norma

Kolonia Norma − historyczna kolonia robotnicza w Katowicach, wybudowana dla pracowników nieistniejącej już huty cynku Norma. Obecnie wchodzi w skład Dąbrówki Małej. Istniały tu liczne familoki, które pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku wyburzono i zbudowano na ich miejscu osiedle wysokich bloków mieszkalnych, przy ulicy Wiertniczej.

Norma była osiedlem mieszkaniowym dla pracowników wspomnianej huty oraz pobliskiej bocznicy kolejowej zapewniającej transport rud do huty Norma oraz paliw do pobliskiej elektrociepłowni w Dąbrówce Małej. Gdy hutę zlikwidowano, a do elektrociepłowni poprowadzono drugą bocznicę od byłej pasażerskiej linii kolejowej Siemianowice Śląskie − Sosnowiec, dzielnica stopniowo pustoszała. Pewna część mieszkańców emigrowała również do Niemiec, szczególnie w okresie po II wojnie światowej. Ostatecznie resztę mieszkańców przesiedlono do nowo budowanych osiedli wysokich bloków w różnych dzielnicach Katowic, a kolonię ostatecznie zburzono i wybudowano na jej miejscu kolejne osiedle bloki mieszkalne.

Użytkownicy również szukali:

kolonia strefa ekologiczną, plakietka ekologiczna berlin, strefa ekologiczną magdeburg, winiety ekologiczne niemcy, wjazd do berlina,

...
...
...