Poprzednia

ⓘ Kategoria:Metodologia nauk przyrodniczych
                                               

Eksperyment biologiczny

Eksperyment biologiczny – badanie przeprowadzone w ściśle zaplanowanych warunkach, np.: w laboratorium, oraz według określonych zasad. Polega na celowym wywołaniu konkretnych zjawisk w układach biologicznych oraz obserwowaniu ich przebiegu. Najczęściej celem eksperymentu biologicznego jest sprawdzenie postawionej hipotezy, następnie jej przyjęcie lub odrzucenie, a także poznanie prawidłowości rządzących określonym układem biologicznym.

                                               

Próba biologiczna

Próba biologiczna, biotest – ocena wpływu danej substancji na żywy organizm. Ilościowe oszacowanie oddziaływania uzyskuje się przez porównanie efektu ze znanym wzorcem, ustalonym na podstawie kontrolowanych prób o znanej koncentracji tej substancji. Przykłady biotestu: Określanie czystości wody za pomocą obserwacji stanu żywych organizmów. Sprawdzenie działania nowych leków na organizmy żywe – bakterie, rośliny czy zwierzęta.

                                               

Techniki laboratoryjne

Techniki laboratoryjne to zespoły czynności, które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej. Liczba technik laboratoryjnych jest bardzo duża. Do najbardziej znanych można zaliczyć: Techniki chemiczne Klasyczna technika syntezy Technika próżniowa Technika Schlenkowa Stosowane przy syntezie związków chemicznych Dry box Chromatografia Ekstrakcja Rektyfikacja Destylacja Stosowane przy rozdziale związków chemicznych Sublimacja Elektroforeza Wymrażanie liofilizacja Chromatografia cieczowa Metody chromatograficzne Chrom ...

                                               

Zielnik

Zielnik, herbarium – zbiór, drukowana lub ręcznie wykonana kolekcja opisanych rycin lub zasuszonych roślin, utrzymana zwykle w formie zeszytowej.