Poprzednia

ⓘ Wacław Jagas
Wacław Jagas
                                     

ⓘ Wacław Jagas

Urodzony w Suwałkach, w 1940 wraz z rodziną wywieziony na Syberię, pracował przy wyrębie tajgi. W 1943 zmobilizowany do 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. W sierpniu 1943 ukończył Szkołę Podchorążych tej dywizji w Sielcach nad Oką i jako dowódca plutonu fizylierów uczestniczył w bitwie pod Lenino. Walczył na prawym skrzydle wprowadzonych do akcji sił dywizyjnych. Następnie pod Smoleńskiem przygotowywał podoficerów dla nowo tworzącej się 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. Po ukończeniu wyższej szkoły strzeleckiej w Sołniecznogorsku uczestniczył w pracach organizacyjnych przy formowaniu pod Berdyczowem 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej 1 Korpusu Pancernego pełniąc funkcję dowódcy 1 kompanii strzeleckiej. W trakcie ofensywy 2 Armii Wojska Polskiego na odcinku Nysy Łużyckiej dowodził kompanią desantowej na czołgach – brał udział w forsowaniu Nysy,uczestniczył w walkach pod Budziszynem i nad Sprewą aż do Drezna. Szlak bojowy ukończył nad Łabą, a następnie uczestniczył w wyzwalaniu północno-zachodniej części Czechosłowacji.

Po zorganizowaniu batalionu ochrony granicy z Czechosłowacją, stacjonującego pod Głubczycami w 1946 jako dowódca grupy manewrowej WOP samodzielnego batalionu konno-zmotoryzowanego brał udział w walkach z UPA w rejonie Baligrodu.

Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP im. gen. Karola Świerczewskiego w 1951 pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji dowódczych, sztabowych i w szkolnictwie wojskowym Wojska Polskiego. Był między innymi dowódcą 21 Dywizji Piechoty w Lidzbarku Warmińskim 1953-1955, szefem sztabu 8 Korpusu Armijnego w Olsztynie, szefem Zarządu Organizacyjnego Sztabu Generalnego WP 1957–1965, zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego do spraw liniowych 1965–1969, attaché wojskowym, morskim i lotniczym Ambasady PRL w Moskwie 1969–1973, zastępcą komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP do spraw liniowych 1973–1978 oraz prezesem masowej organizacji paramilitarnej – Ligi Obrony Kraju 1978–1982. Generał brygady od 1960, generał dywizji od 1974. W latach 1982–1986 był zastępcą Głównego Inspektora Obrony Terytorialnej do spraw szkolenia poza wojskiem. Był wówczas zastępcą gen. broni Tadeusza Tuczapskiego. Od 1986 roku przebywał w dyspozycji MON. Od 1988 w stanie spoczynku. Służył w Wojsku Polskim przez 45 lat, z czego aż 28 lat w stopniu generalskim.

Działacz społeczny. Długoletni prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W latach 1984–1985 – przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. W latach 1988–1990 był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

                                     

1. Odznaczenia i wyróżnienia

 • Medal jubileuszowy "60 lat Sił Zbrojnych ZSRR” ZSRR
 • Krzyż Bitwy pod Lenino
 • Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Medal "Za udział w walkach o Berlin”
 • Medal 30-lecia Polski Ludowej
 • Order Sztandaru Pracy II klasy
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Medal 40-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945 ZSRR
 • Złoty Medal "Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”
 • Order Przyjaźni Narodów ZSRR
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal jubileuszowy "Dwadzieścia lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” ZSRR
 • Medal "Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” ZSRR
 • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Order Sztandaru Pracy I klasy
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Złoty Medal "Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”
 • Medal 10-lecia Polski Ludowej
 • Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
 • Order Czerwonego Sztandaru ZSRR
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Odznaka "25-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” ZSRR
 • Srebrny Medal "Zasłużonym na Polu Chwały” dwukrotnie
 • Krzyż Wojenny Czechosłowacki 1939 ČSSR
 • Medal 30-lecia Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945 ZSRR
 • Order Krzyża Grunwaldu III klasy
 • Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Wpis do "Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich” 1985
 • Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Medal Zwycięstwa i Wolności 1945