Poprzednia

ⓘ Jerzy Baczyński
Jerzy Baczyński
                                     

ⓘ Jerzy Baczyński

Jerzy Bogusław Baczyński, poprzednio Sroka – polski dziennikarz prasowy, od 1994 redaktor naczelny tygodnika "Polityka” i prezes wydającej to czasopismo spółdzielni "Polityka” Spółdzielnia Pracy.

                                     

1. Życiorys

Urodził się w Sokołowsku, ale już w dzieciństwie przeprowadził się na Mazowsze. W wieku szkolnym mieszkał w Otwocku. Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 1972. W 1975 został stypendystą dziennikarstwa w Indiana University School of Journalism w USA. W latach 1973–1981 pracował w "Życiu Warszawy” jako dziennikarz działu ekonomicznego. W 1980 został zastępcą kierownika dodatku "Życie i Nowoczesność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniony z pracy, do 1982 przebywał we Francji jako stypendysta Journalistes en Europe i Fondation de France. Działał w paryskim komitecie koordynacyjnym "Solidarności”.

Po powrocie do kraju wkrótce został dziennikarzem "Polityki”, początkowo jako redaktor działu publicystyki gospodarczej. W 1990 objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego i wiceprezesa wydawnictwa. Cztery lata później został redaktorem naczelnym i prezesem spółdzielni. Jednocześnie w latach 90. współredagował telewizyjne Listy o gospodarce i uczestniczył w innych programach publicystycznych na antenie TVP tj. Gorąca Linia, Tylko w Jedynce i Coś za coś.

Został członkiem tzw. Komisji Trójstronnej. Jest autorem i współautorem kilku pozycji książkowych, m.in. 800 dni. Szok kontrolowany z Leszkiem Balcerowiczem; Warszawa 1992 i Teczki liberałów z Janiną Paradowską; Poznań 1993. Do 2016 wchodził w skład Rady Fundacji PZU.

Powierzono mu przewodniczenie 41. Światowemu Kongresowi FIPP Międzynarodowej Federacji Wydawców Czasopism odbywającemu się 9–11 października 2017 w Londynie.

                                     

2. Nagrody i wyróżnienia

W 2001 wyróżniony Nagrodą im. Dariusza Fikusa w kategorii "Twórcy Mediów”. W 2010 w warszawskiej Zachęcie został wybrany przez kapitułę Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarzem 20-lecia”. W 2017 wraz z zespołem "Polityki” otrzymał Nagrodę Specjalną Lewiatana przyznaną przez Konfederację Lewiatan osobom wybitnie zasłużonym na polu kultury, polityki, nauki, życia publicznego i gospodarki.