Poprzednia

ⓘ Etyka zarządzania
                                     

ⓘ Etyka zarządzania

Etyka zarządzania – specjalistyczna dziedzina etyki. Jej przedmiotem jest, najogólniej rzecz biorąc, moralność w biznesie. Jest to nauka interdyscyplinarna, czyli korzysta z dorobku wielu dziedzin nauki, przede wszystkim nauk zarządzania, etyki, filozofii.

Nauka o etyce zarządzania zajmuje się zarówno problemami czysto etycznymi, jaki i problematyką odpowiedzialności społecznej organizacji.

                                     

1. Historia etyki zarządzania

 • Pierwsza połowa lat 80. – rozkwit etyki zarządzania w USA.
 • Lata 60. – pierwsze publikacje.
 • Druga połowa lat 80. i początek lat 90. – okres dojrzewania dziedziny.
 • Lata 70. – okres właściwego wyodrębnienia etyki zarządzania jako odrębnej dziedziny badawczej.
 • 1870-1960 – okres pionierski.
                                     

2. Przyczyny wzrostu zainteresowania etyką zarządzania

 • Kryzys zaufania do korporacji.
 • Oczekiwania co do ostrości sankcji wobec nieetycznie postępujących decydentów.
 • Zmiana perspektyw w biznesie światowym z koncentracji na krótkim okresie na długi okres.
 • Wzrost zainteresowania problemami funkcjonowania korporacji i administracji państwowej przez środki masowego przekazu.
 • Wzrost znaczenia i siły niektórych grup interesów.
 • Zainteresowanie jakością życia.
                                     

3. Interesariusze organizacji

Stakeholders w języku polskim nazywani są interesariuszami. Są to osoby bądź instytucje zainteresowane z jakiegoś względu działalnością organizacji. Są to:

 • grupy nacisku w otoczeniu,
 • akcjonariusze, udziałowcy, właściciele,
 • związki pracodawców,
 • banki, dostawcy, klienci, etc.
 • pracownicy,
 • związki zawodowe,
                                     

4. Narzędzia kształtowania wysokich standardów etycznych

 • Przywództwo etyczne
 • Kodeksy etyczne
 • Sprawozdawczość społeczna i audyt etyczny.
 • Komitety etyczne
 • Instytucja ombudsmana
 • Systemy selekcji i rekrutacji
 • Szkolenia
 • Deklaracje polityki etycznej
                                     

5. Typy działań nieetycznych

 • efekty bezpośrednie: przeciwko organizacji
 • Typ: poza rolą organizacji
 • przykłady: oszustwo w rozliczaniu wydatków, defraudacja
 • Typ: nadużycie roli organizacyjnej
 • przykłady: korupcja, porozumienia cenowe
 • efekty bezpośrednie: dla organizacji