Poprzednia

ⓘ Fizyka cząstek elementarnych
Fizyka cząstek elementarnych
                                     

ⓘ Fizyka cząstek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii, fizyka wysokich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek elementarnych oraz zachodzących między nimi oddziaływań.

Fizycy odkryli kilkaset cząstek elementarnych. Dzielą się one na kilka grup, w zależności od:

  • spinu podział na fermiony i bozony momentu magnetycznego
  • rodzaju oddziaływań jakim ulegają
  • masy
  • wartości ładunku elektrycznego, liczby barionowej, liczby leptonowej, izospinu, hiperładunku, koloru, dziwności

Cząstki elementarne dzielą się na cząstki "prawdziwie” elementarne fundamentalne, uważane za niepodzielne i dlatego uznawane za podstawowe składniki materii, oraz hadrony mezony i bariony, na przykład proton i neutron, które są cząstkami złożonymi, zbudowanymi z 2 dokładnie z kwarku i antykwarku lub 3 kwarków. Trwałymi cząstkami są protony, elektrony, neutrina i fotony.

Cząstki elementarne nie oddziałujące silnie, a jedynie słabo lub elektromagnetycznie, i będące fermionami nazywamy leptonami.

Cząstkami elementarnymi są również bozony pośredniczące w oddziaływaniach: fotony elektrodynamika kwantowa, bozony W, bozony Z oddziaływania słabe, czy gluony oddziaływanie silne.

Pojęcie "cząstki elementarne” jest uwarunkowane historycznie. Zostało wprowadzone na początku XX wieku jako określenie podstawowych cząstek, które nie są już podzielne. Do cząstek elementarnych zaliczano wówczas: proton, neutron, elektron i foton. Obecnie za niepodzielne bez struktury wewnętrznej uważa się kwarki, leptony i bozony przenoszące oddziaływania.

Choć później znaleziono wiele innych cząstek i stwierdzono, że wiele z nich składa się ze znacznie prostszych, pozostawiono to określenie dla wszystkich cząstek subatomowych.