Poprzednia

ⓘ Risk score
                                     

ⓘ Risk score

Risk score – jakościowa metoda oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. W 1971 roku William Fine, ówczesny szef Departamentu Bezpieczeństwa w Naval Ordnance Laboratory w Silver Spring w stanie Maryland, USA stworzył wzór, pokazał praktyczne przykłady zastosowania, a następnie opublikował artykuł, który podjął problem matematycznego ujęcia kontroli zagrożeń. Kinney ze współpracownikami, w oparciu o wzory i dane Finea, zaproponował użycie nomogramów do oszacowania ryzyka i opłacalności wprowadzenia środków do redukcji ryzyka. W literaturze angielskojęzycznej ta metoda jest także nazywana William-Fine method albo Fine & Kinney method.

Metoda jest czteroetapowa:

  • Drugim etapem jest sporządzenie listy rozpoznanych zagrożeń.
  • Wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadkowego P
  • Pierwszy etap polega na określeniu i opisaniu obszaru występowania zagrożenia, dla którego przeprowadzona zostanie ocena.
  • Trzeci etap polega na oszacowaniu ryzyka. Wykorzystuje się do tego 3 parametry
  • Czas ekspozycji wystawienia na czynnik niebezpieczny E
  • Możliwe skutki, oraz ich ciężkość S
Parametry te służą do obliczenia wskaźnika ryzyka ze wzoru: R = P E S
  • Ostatni etap to wartościowanie ryzyka

Szacowanie parametrów przeprowadza się według specjalnie opracowanych skal opisowych lub liczbowych.

W obliczeniach metody można stosować wartości pośrednie między tymi podanymi w tabeli. Jeżeli ekspozycja zachodzi trzy razy w tygodniu to jako E można wybrać wartość 4.5.

Uwaga: Od czasu opublikowania metody w 1971 r inflacja spowodowała, że wartości strat materialnych podanych przez Finea zwiększyły się o ponad 600%. W polskich publikacjach kwoty były podawane w złotych i zależały od wielkości przedsiębiorstwa. Straty 100 tys zł są katastrofą dla firmy jednoosobowej, natomiast są średnie dla wielkiej firmy.

Metoda "Risk Score" jest stosowana w postaci nomogramów lub interaktywnego programu pracującego w systemie Windows. Riskex Risk Score Calculator 1