Poprzednia

ⓘ Centralna Szkoła Instruktorska ZHP
                                     

ⓘ Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP – centralny ośrodek kształcenia instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Pełni funkcję zespołu kadry kształcącej na szczeblu centralnym organizacji.

                                     

1. Historia

Powstała w 1992 roku z połączenia:

 • Szkoły Harcerstwa Starszego "Perkoz”.
 • Centralnej Szkoły Instruktorów Harcerskich ZHP "Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim,
 • Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych ZHP w Oleśnicy,

Początkowo jej siedziba znajdowała się w Załęczu Wielkim k. Wielunia, następnie w Warszawie, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP "Perkoz”, aby ponownie znaleźć się w Warszawie. Mimo siedziby zlokalizowanej w budynku Głównej Kwatery ZHP formy kształceniowe realizowane są w różnych ośrodkach harcerskich, m.in. w "Perkozie”, na Głodówce.

                                     

2. Zadania

Do zadań Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP należy:

 • opiniowanie wniosków o przyznanie złotej odznaki kadry kształcącej oraz wniosków o powołanie chorągwianych szkół instruktorskich,
 • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych działań związanych z pracą z kadrą.
 • wspieranie zespołów kadry kształcącej hufców i chorągwi,
 • tworzenie i realizowanie planu kształcenia ZHP,
 • wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia kadry kierowniczej komend chorągwi, zespołów instruktorskich komend chorągwi oraz kadry kierowniczej ZHP,

W ramach CSI ZHP funkcjonuje Zespół Kadry Kształcącej CSI, ponadto działa przy niej Zespół Woodbadge oraz Zespół Harcmistrzowski.

                                     

3. Komendanci

 • hm. Joanna Skupińska od 2014
 • hm. Anna Peterko 2007
 • hm. Ryszard Polaszewski 2010–2012
 • hm. Gabryjela Zielińska 1992–1998
 • hm. Andrzej Starski 2008–2010
 • hm. Wiesław Laskowski 2007–2008
 • hm. Jakub Cichocki 2012–2014
 • hm. Anna Filipow 2002–2006
 • hm. Grzegorz Całek 2006
 • hm. Bogusław Kowalewski 1998–2002

Użytkownicy również szukali:

...
...
...