Poprzednia

ⓘ Krzywa hipsometryczna
                                     

ⓘ Krzywa hipsometryczna

Krzywa hipsometryczna to wykres określający dla konkretnego obszaru zależność wysokości terenu i powierzchni tego obszaru:

  • na osi odciętych odpowiadającą danej wysokości powierzchnię terenu.
  • na osi rzędnych odkłada się wysokość terenu,

Krzywa hipsometryczna jest malejąca, ze wzrostem powierzchni terenu maleje wysokość terenu.

W hydrologii krzywą hipsometryczną sporządza się dla zlewni różnych rzędów i stosuje przy obliczaniu opadu średniego.