Poprzednia

ⓘ Tadeusz Komendant
                                     

ⓘ Tadeusz Komendant

Tadeusz Komendant – polski krytyk literacki, tłumacz, eseista, pisarz, doktor nauk humanistycznych. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Teorii Literatury i Poetyki na stanowisku adiunkta. Specjalizował się w hermeneutyce i dekonstrukcjonizmie. Członek redakcji miesięcznika "Twórczość”, w którym był zastępcą redaktora naczelnego i kierownikiem działu eseju.

Znany przede wszystkim jako tłumacz i popularyzator dzieł Michela Foucaulta, któremu poświęcił osobną książkę Władze dyskursu. Michel Foucault w poszukiwaniu siebie, Warszawa 1994.

2 sierpnia 2019 r. w Warszawie odprawiono mszę w jego intencji. Pogrzeb odbył się 3 sierpnia w Suchowoli, pochowano go na cmentarzu w Chodorówce Nowej.

                                     

1. Przekłady

 • 2005: Michel Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych
 • 1993: Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia
 • 1999: Michel Foucault, Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane
 • 2002: Pascal Quignard, Albucjusz
 • 1996: Jacques Boulenger, Opowieści Okrągłego Stołu
 • 1996: Michel Foucault, To nie jest fajka
 • 1995: Michel Foucault, Historia seksualności
 • 2004: Pascal Quignard, Błędne cienie
 • 1996: Erik Orsenna, Wielka miłość
 • 2010: Georges Bataille, Historia oka i inne historie
                                     
 • lekarz, członek PPS, legionista, żołnierz, pierwszy komendant Polskiej Organizacji Wojskowej POW Tadeusz Kazimierz Żuliński 1910 1967 lekarz weterynarii
 • Straży Granicznej byli komendant oddziału, komendanci strażnic i granicznych placówek kontrolnych straży granicznej. ppłk SG Tadeusz Kaczyński. Łach 2013
 • Tadeusz Kubit ur. 2 września 1924 w Krośnie, zm. 17 stycznia 2015 tamże pułkownik pożarnictwa. Komendant Powiatowy i Wojewódzki Straży Pożarnych w
 • zwyczajnego w 1988 roku. Od 1973 do 1978 komendant 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. W latach 1978 1981 komendant - rektor Wojskowej Akademii Medycznej
 • pp i 26 pp oraz komendant PKU Kalisz i Inspektoratu Częstochowa AK Tadeusz Król malarz ur. 1960 polski malarz i grafik Tadeusz Król reżyser ur
 • Kamieniuchą ukr. polski lekarz, członek PPS, legionista, żołnierz, pierwszy komendant Polskiej Organizacji Wojskowej POW Był synem nauczyciela Józefa Żulińskiego
 • Tamań komendant twierdzy Tadeusz Schmidt w bazie filmpolski.pl Tadeusz Schmidt w bazie e - teatr.pl Tadeusz Schmidt w bazie IMDb ang. Tadeusz Schmidt
 • 1951 1953 zastępca komendanta od roku 1953 do 1954 komendant wojewódzki MO w Warszawie w wieku 27 lat W latach 1954 1956 był komendantem wojewódzkim MO
 • Warszawie pułkownik dyplomowany artylerii inżynier Wojska Polskiego, Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych. Syn Ludwika, inżyniera i ziemianina

Użytkownicy również szukali:

tadeusz komendant choroba,

...
...
...