Poprzednia

ⓘ Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa
                                     

ⓘ Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa

Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa – ewangeliczny kościół protestancki, stanowiący konserwatywne i radykalne skrzydło polskiego ruchu zielonoświątkowego. Przewodniczącym wspólnoty jest prezbiter naczelny Roman Jawdyk. Od innych ugrupowań zielonoświątkowych wyróżniają się tym, że praktykują umywanie nóg podczas Wieczerzy Pańskiej, oraz swoją wiarę opierają na słowach zapisanych w Biblii w połączeniu z równym co do autorytetu ponadnaturalnym objawieniem Ducha Świętego. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa oficjalnie odcięła się od Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, oraz nie podpisała Aliansu Ewangelicznego.

                                     

1. Historia

Początki ruchu sięgają lat 20. XX wieku na kresach wschodnich i związane są z radykalnym skrzydłem Związku Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Powstanie tego skrzydła związane jest z działalnością Iwana Woronajewa, który w 1922 roku przybył do Odessy. Od innych zielonoświątkowców odróżnia ich praktyka umywania nóg podczas eucharystii.

Po II wojnie światowej, po przesunięciu granic, część wiernych w wyniku repatriacji przeniosła się do Polski, na Ziemie Odzyskane. Wierni mieszkający na terenie Bieszczadów zostali przesiedleni w wyniku akcji "Wisła”. Zbory wspólnoty nie weszły w struktury ZKE.

Przez długi czas we wspólnocie była silna niechęć do zarejestrowania swego związku. Kościół został zarejestrowany dopiero 6 lutego 1986 roku w Zabrzu. Jedynie niektóre zbory odmówiły wejścia do zarejestrowanej wspólnoty. Jako wspólnota działająca legalnie na terenie całej Polski, została zarejestrowana w rejestrze kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr 18.

W 1988 roku kościół liczył 910 członków, 13 zborów, 4 placówki, w których usługiwało 39 duchownych. W 1994 roku kościół liczył 1588 wiernych skupionych w 16 zborach, w których usługiwało 54 duchownych, w 1999 roku było już około 2 tysięcy wyznawców skupionych w 21 zborach.

Kościół w 1994 roku liczył 1588 wiernych skupionych w 24 zborach w różnych miastach Polski. Największy zbór mieści się w Zabrzu, liczy około 300 wiernych. Większość zborów znajduje się w południowo-zachodniej Polsce.

Organizuje nabożeństwa, spotkania modlitewne, konferencje i obozy dla młodzieży, a także spotkania dla osób uzależnionych. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa wydaje dwumiesięcznik pt. "Droga Prawda Życie”. Pierwszy numer ukazał się w 1989 roku wtedy był to kwartalnik.

Użytkownicy również szukali:

chwz gołdap, chwz legnica konferencja 2020, chwz zabrze,

...
...
...