Poprzednia

ⓘ System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
                                     

ⓘ System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – system zarządzania organizacją oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.

Systemy zarządzania BHP są przeważnie zbudowanie na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga.

Podstawowe elementy SZBHP to:

 • Przegląd zarządzania
 • Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Monitorowanie aktywne i proaktywne BHP
 • Cele ogólne i szczegółowe
 • Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współudział pracowników
 • Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Audyty wewnętrzne
 • Wymagania prawne i inne
 • Nadzór nad podwykonawcami
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja
 • Ocena ryzyka zawodowego