Poprzednia

ⓘ KHTML
KHTML
                                     

ⓘ KHTML

KHTML – silnik wyświetlania stron internetowych przeglądarki Konqueror, ceniony za wysoką zgodność ze standardami internetowymi rekomendowanymi przez konsorcjum W3C i niewielką ilość zajmowanej pamięci.

Silnik KHTML stworzony został dla przeglądarki Konqueror, obecnie wykorzystywany jest także w przeglądarkach:

 • dla AtheOS/Syllable
 • ABrowse
 • Sputnik
 • dla MorphOS
 • MiniMap
 • dla SymbianOS

Silnik KHTML został napisany w języku C++ i jest rozpowszechniany na warunkach licencji GNU LGPL. Obsługuje HTML 4, HTML 5, XHTML, CSS 1, 2 i 3, DOM i JavaScript, oraz wtyczki Netscape/Mozilli Flash, Java itp. Do silnika KHTML wprowadzono także kilka niestandardowych elementów zwiększających zgodność z Internet Explorerem.

                                     
 • KParts, COM ang. Component Object Model - model komponentów obiektowych. KHTML silnik renderowania stron obsługujący wiele technologii internetowych
 • JavaScriptCore powstały jako fork kodu rozwijanego pierwotnie przez KDE jako KHTML oraz KJS. WebCore oraz JavaScriptCore są dostępne na licencji GNU Lesser
 • Agent. Swift identyfikowany był jako: Mozilla 5.0 PC U Intel Windows en AppleWebKit 420 KHTML like Gecko Oficjalna strona Swifta archiwum
 • wyłącznie w postaci binarnej. Jako że silnik WebKit wywodzi się z silnika KHTML na którym jest oparta przeglądarka Konqueror, część udoskonaleń wprowadzonych
 • kdelibs i są to: dcop, kdecore, kdesu, kdefx, kdeui, kio, kfile, kparts, khtml kspell, kdeprint i kmdi z opcjonalnym kjs PyKDE dostarcza niemal wszystkich
 • AmigaOS 4.x, AROS, MorphOS W kolejnym etapie zakładano wykorzystanie KHTML w wersjach przeglądarki oznaczonych numerem 4.x. Dodatkowo, prace miały
 • przezroczystej obsługi sieci, wyświetlania plików HTML oparte na własnym silniku KHTML później zaadoptowanym na potrzeby przeglądarki Safari firmy Apple aż
 • Navigator pod systemem OS X Mozilla 5.0 compatible Konqueror 3.3 Linux KHTML like Gecko Konqueror Wget 1.9.1 Uniksowa aplikacja wget mogąca działać
 • programowania. Interfejs użytkownika Plasma silnik pulpitu i widżetów panelu KHTML silnik przeglądarki internetowej KIO KDE framework dostępu do plików
 • XeroBank Browser ang. Producentem silnika KHTML na licencji GPL jest zespół KDE. WebCore bazuje na KHTML ale zawiera znaczne zmiany w stosunku do pierwowzoru